Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.10 Záložka Součet

86_3.png

Na záložce můžete nastavit vlastnosti součtového pole, které slouží pro různé výpočty v rámci tiskové sestavy.

Nejdříve ve stromové struktuře nebo v seznamu zvolte stejným způsobem jako na záložce Pole příslušné pole, na něž bude aplikována jedna z níže uvedených součtových funkcí. Pole musí být zvoleno vždy, ale není podmínkou, aby bylo rovněž samo zobrazeno v sestavě.

Potom vyberte z výklopného seznamu jednu ze součtových funkcí, která bude aplikována na vybrané pole. Zvolit můžete z následujících možností:

  • Počet – spočítá v zadaném poli ty údaje, které obsahují nějakou hodnotu (tedy nejsou NULL) a vrátí počet neprázdných hodnot ve zvoleném poli. Bližší informace o hodnotě NULL naleznete na záložce Vzorec.
  • Počet různých – spočítá, kolik různých hodnot se vyskytuje ve zvoleném poli, a vrátí jejich počet. Pozor! Funkce si nepamatuje všechny hodnoty, pouze hodnotu porovnává s předchozí. Proto musí být hodnoty pole správně setříděny již z programu POHODA.
  • Minimum – vrací minimální číselnou hodnotu z hodnot zadaných ve zvoleném poli. V tomto případě je i datový typ Datum číselná hodnota.
  • Maximum – vrací maximální číselnou hodnotu z hodnot ve zvoleném poli. V tomto případě je i datový typ Datum číselná hodnota.
  • Součet – vrací součet všech hodnot ze zvoleného pole. Pozor! Funkci součet je možné aplikovat pouze na ta pole, která obsahují číselný údaj. Zde naopak nelze použít pole s datovým typem Datum.
Součtová funkce Počet různých porovnává hodnotu vždy s hodnotou předchozí, proto pro její správnou činnost musí být hodnoty pole správně setříděny již z programu POHODA.

Ve výklopném seznamu Nulovat v sekci je možné nastavit, ve které sekci se má nulovat výsledek funkce. Tím například určíte, zda součet má být kumulován od začátku tiskové sestavy, nebo se mají hodnoty sčítat za každou stránku zvlášť.

Součtové pole nebude pracovat správně, pokud bude aplikováno na vzorec, který vždy nevrací stejný datový typ.

Pozor! Pokud aplikujete součtové pole na vzorec, musíte zajistit, aby vzorec vracel vždy stejný datový typ. Součtové pole nebude pracovat správně, pokud se například pokusíte sčítat číslo a text. Bližší informace o datovém typu naleznete u popisu záložky Pole.

Příkladem chybného použití je následující výraz, jehož návratová hodnota může být typu číslo nebo typu text. Výsledky takového výrazu není možné sčítat.

if <:FA.KcCelkem:> then <:FA.KcCelkem:> else“zadarmo“;

Správně má výraz znít takto:

if <:FA.KcCelkem:> then <:FA.KcCelkem:> else 0‚00;

Výklopný seznam je přístupný pouze tehdy, pokud je součtové pole umístěno v sekci Položka (viz záložka Sekce). V ostatních případech je seznam zašedlý a není možné nulovací sekci zvolit ručně. Program automaticky nastaví jako nulovací tu sekci, ve které se součtové pole nachází.

87_1.png

Číslování položek na sestavě lze provést vložením součtové funkce Počet do položek na pole, které nikdy není prázdné. Např. ID, nebo povinné datum. Blíže viz Praktické příklady.

Příkladem sestavy se součtovým polem je Průměrná spotřeba v agendě Deník jízd. Součtové pole aplikuje funkci součet na pole qDJspotr.Km (tj. ujeté kilometry), je umístěno v sekci Patička skupiny č. 1 a je vždy nulováno v sekci Hlavička skupiny č. 1. Protože skupina je seskupena podle vozidel (viz záložka Sekce) a k nulování dochází vždy na začátku nové skupiny, výsledkem součtového pole je vždy součet kilometrů pouze za příslušné vozidlo.