Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.13 Záložka Čárový kód

95_1.png

Na této záložce vyberete kódovánívelikost čárového kódu, které jsou zde zadány podle příslušné normy.

Velikost objektu čárový kód lze nastavit pouze podle příslušné normy.

Nejprve je ovšem nutné vybrat na stejnojmenné záložce příslušné pole, z jehož hodnot má být čárový kód vytvořen.

95_EAN.bmp

Připomínáme, že měníte-li v návrhu sestavy proporce objektu čárový kód, automaticky se mění i nastavení velikosti čárového kódu. To znamená, že není možné nastavit jinou než normou uznanou velikost čárového kódu.