Odemkněte potenciál systému POHODA

4.14 Záložka QR kód

95_QR.png

Na této záložce můžete určit následující vlastnosti zobrazovaného QR kódu:

V sekci Nastavení můžete v poli Korekce chyb určit, kolik sektorů z kódu bude rezervováno jako opravné. Čím vyšší je hodnota korekce, tím se snižuje riziko jeho nečitelnosti. Hodnota korekce chyb má vliv na kapacitu kódu, čím vyšší korekce, tím méně kód obsáhne. Prostřednictvím pole Tichá zóna můžete nastavit šířku „okraje“ kódu. Tento okraj je důležitý pro rozeznání kódu od ostatních prvků na sestavě. Čím je okraj širší, tím je jednodušší jeho načtení. Doporučujeme minimální hodnotu 4. Pole Verze určuje kapacitu QR kódu. Volba Automaticky dopočítává hodnotu verze dle zvolených vlastností.

95_1.png

V sekci Kódování se můžete rozhodnout pro UTF-8 nebo Binární režim. UTF-8 používá proměnnou délku znaku, a to od 1 bytu až do 6 bytů. Byl navržen pro zpětnou kompatibilitu s ASCII, se kterým tak má totožný způsob kódování 1-bytových znaků. Je doporučen pro většinu použití. U Binárního režimu lze pro předem dané hodnoty kódu použít i Numerický (znaky 0–9), Alfanumerický (0–9, A–Z, mezera, $, %, *, +, -,., /,:) i Byte (kódovaná stránka ISO 8859–1).

V sekci Rámeček lze nastavit tloušťku a barvu čáry rámečku, který ohraničí QR kód. Tento rámeček bude obtékat vně „tiché zóny“.