Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.2 Přehled tabulek

Protože při práci s databázovým polem uživatel potřebuje znát, jaké údaje jsou obsaženy v jednotlivých tabulkách, bude stručný přehled nejdůležitějších tabulek a jejich obsahu uveden v této příloze.

Připomínáme, že mimo standardních tabulek se uživatel může při návrhu tiskových sestav setkat rovněž s takzvanými dotazy (query). Dotaz slouží k výběru a zobrazení údajů z jedné nebo více tabulek. V dialogovém okně Vlastnosti objektů jsou dotazy označeny stejnou ikonou jako tabulky, ale je možné je rozlišit podle názvu. Název dotazu začíná malým písmenem q, většinou pokračuje názvem tabulky, nad kterou byl proveden, a končí „vysvětlením” obsahu tiskové sestavy. Příkladem dotazu může být qFVlist (dotaz provedený nad tabulkou FV zobrazující přehled faktur).

Připomínáme, že každá tabulka či dotaz obsahuje databázová pole, která je možné vkládat do návrhu tiskové sestavy.

V následujícím přehledu uvádíme stručnou soupisku tabulek spolu s popisem, jaké údaje obsahuje.

Název tabulkyÚdaje, které tabulka obsahuje
ADAdresář
ADcnTabulka ag. Adresář pro uložení cenových skupin
AdhistHistorie pro agendu Adresář
ADhistVazTabulka vazeb záznamů v adresáři na hromadné události
ADucetTabulka bankovních účtů
BPPříkazy k úhradě
BppolPoložky z příkazů k úhradě
BVBanka
BvpolPoložky bankovních výpisů (pouze v daňové evidenci)
DjjizdyDeník jízd (jízdy)
DjridicSeznam řidičů pro agendu Deník jízd
DJvozVozidla pro agendu Deník jízd
DMDrobný majetek
DotazyTabulka dotazů (filtrů) pro tabulky agend
DotazyPzdTabulka dotazů (filtrů) pro tabulky agend, slouží k uložení z Pobočky/Klienta na jednotce Centrála/Účetní
DPHPřiznání DPH
EPodaniTabulka pro elektronické podání
FAFaktury (přijaté, vydané, zálohové faktury, ostatní pohledávky a závazky)
FApolPoložky faktur
HBTabulka agendy Homebanking
HOPokladna
HOpolPoložky pokladních dokladů
IMDlouhodobý majetek
IMclenTabulka členění IM
IMmistUmístění dlouhodobého majetku
IModpisDaňové odpisy dlouhodobého majetku
IModpisMTabulka položek měsíčních daňových odpisů
IMpohybMajetkové operace dlouhodobého majetku
IMpredmPoložky souboru dlouhodobého majetku
IMuodpisÚčetní odpisy dlouhodobého majetku (pouze v účetnictví)
IObchodTabulka internetových obchodů
jPDPeněžní deník (pouze v daňové evidenci)
KasaTabulka evidence kas
KasaFormUhTabulka forem úhrad používaných v jednotlivých kasách
KasaHistTabulka historie balíčků kas
LMLeasingový majetek
LMdunDaňově uznatelné náklady u leasingového majetku
LMsplSplátky leasingového majetku
MZMzdy
NABHlavní tabulka nabídek a poptávek
NABpolTabulka položek nabídek a poptávek
OBJObjednávky
OBJpolPoložky objednávek
pCFAnalýza (pouze v účetnictví)
pCFpolPoložky analýzy (pouze v účetnictví)
PHProdejna
PHpolPoložky prodejek
pINTInterní doklady (pouze v účetnictví)
pINTpolPoložky interních dokladů (pouze v účetnictví)
pOSÚčtová osnova (pouze v účetnictví)
pOSuSkSkupiny účtů (pouze v účetnictví)
pPKPředkontace (pouze v účetnictví)
pSaldoSaldo (pouze v účetnictví)
pUDÚčetní deník (pouze v účetnictví)
ReklReklamace
ReklKompZáložka Komponenty agendy Reklamace
ReklPredmZáložka Předmět reklamace
ReklStavZáložka Stav reklamace
sADklicKlíče pro agendu Adresář
sADskupSkupiny pro agendu Adresář
sAnalytikaPředkontace (pouze v daňové evidenci)
sAnalytikaTyp, Typy předkontací (pouze v daňové evidenci)
sBankyKódy bank
sCINČinnosti
sCKursKursový lístek
sCKurspolPoložky kursového lístku
sCMenyCizí měny
sCRadyČíselné řady
sDPHČlenění DPH
ServServis
ServpolZáložka Položky servisu
ServPredmZáložka Předmět servisu
sIMOOdpisové plány dlouhodobého majetku (pouze v účetnictví)
sIMOpolPoložky odpisových plánů dlouhodobého majetku (pouze v účetnictví)
sKasaOdlozPHTabulka pro záznamy odložených prodejek
sKasaOdlozPHpolTabulka položek odložených prodejek
SkCenyProdejní ceny
SkCSCenové skupiny
SkCSpolSlevy pro agendu Cenové skupiny
SKMPPřevod
SKMPpolPoložky převodek
SKMVVýroba
SKMVlistTabulka položek výrobku (Výrobní list)
SKMVpolPoložky výrobních listů
SKPPPříjemky
SKPPpolPoložky příjemek
SKPVVýdejky
SKPVpolPoložky výdejek
SkStČlenění skladů
sKSymKonstantní symboly
SKzZásoby
SKzCnSlevy pro agendu Zásoby
SKzCnPolSlevy pro položkové zásoby typu Komplet
SKzInvHlavní tabulka inventury
SKzInvLstTabulka provedených inventur
SKzInvSeznamyTabulka inventurních seznamů
SKzInvSeznamyPolTabulka položek inventurních seznamů
SKzInvVCTabulka inventury evidenčních čísel
SKzPohPohyby
SKzPolPoložky pro agendu Zásoby
sMJSeznam měrných jednotek
sMzFondSeznam penzijních fondů
sMzMistSeznam míst výkonu práce
sMzPojSeznam pojišťoven (zdravotních)
sMzZivPjSeznam životních pojišťoven
sSkladSeznam skladů
sSTRSeznam středisek
sUcetSeznam hotovostních pokladen a bankovních účtů
sZAKSeznam zakázek
sZemeSeznam zemí
sZpVyrSeznam způsobů vyřízení reklamace;
tADŠablony pro adresář
tADhistŠablony pro historii adresáře
tBVŠablony pro banku
tBVpolŠablony pro položky bankovních výpisů
tDJjizdyŠablony pro deník jízd
tFAŠablony pro faktury
tFApolŠablony pro položky faktur
tHOŠablony pro pokladnu
tHOpolŠablony pro položky pokladních dokladů
tOBJŠablony pro objednávky
tOBJpolŠablony pro položky objednávek
tpINTŠablony pro interní doklady
tpINTpolŠablony pro položky interních dokladů
tSkCenyŠablony pro prodejní ceny
tSKzŠablony pro zásoby
tSKzCnŠablony pro slevy skladových zásob
tSKzPolŠablony pro položky skladových zásob
UhradyTabulka úhrad
UhrDoklTabulka úhrad dokladů (prodejek)
ZAMPersonalistika
ZAMpDetDaně a pojistné pro agendu Personalistika
ZAMpDovNepřítomnost pro agendu Personalistika
ZAMpSraSrážky pro agendu Personalistika

Na tomto místě bychom vás chtěli upozornit, že tento přehled není konečný a v průběhu času se může lišit od skutečnosti. Rovněž je nutné připomenout, že za uživatelské zásahy do databáze nemůže výrobce nést jakoukoli odpovědnost.