5.2 Přehled tabulek

Protože při práci s databázovým polem uživatel potřebuje znát, jaké údaje jsou obsaženy v jednotlivých tabulkách, bude stručný přehled nejdůležitějších tabulek a jejich obsahu uveden v této příloze.

Připomínáme, že mimo standardních tabulek se uživatel může při návrhu tiskových sestav setkat rovněž s takzvanými dotazy (query). Dotaz slouží k výběru a zobrazení údajů z jedné nebo více tabulek. V dialogovém okně Vlastnosti objektů jsou dotazy označeny stejnou ikonou jako tabulky, ale je možné je rozlišit podle názvu. Název dotazu začíná malým písmenem q, většinou pokračuje názvem tabulky, nad kterou byl proveden, a končí „vysvětlením” obsahu tiskové sestavy. Příkladem dotazu může být qFVlist (dotaz provedený nad tabulkou FV zobrazující přehled faktur).

Připomínáme, že každá tabulka či dotaz obsahuje databázová pole, která je možné vkládat do návrhu tiskové sestavy.

V následujícím přehledu uvádíme stručnou soupisku tabulek spolu s popisem, jaké údaje obsahuje.

Název tabulky Údaje, které tabulka obsahuje
AD Adresář
ADcn Tabulka ag. Adresář pro uložení cenových skupin
Adhist Historie pro agendu Adresář
ADhistVaz Tabulka vazeb záznamů v adresáři na hromadné události
ADucet Tabulka bankovních účtů
BP Příkazy k úhradě
Bppol Položky z příkazů k úhradě
BV Banka
Bvpol Položky bankovních výpisů (pouze v daňové evidenci)
Djjizdy Deník jízd (jízdy)
Djridic Seznam řidičů pro agendu Deník jízd
DJvoz Vozidla pro agendu Deník jízd
DM Drobný majetek
Dotazy Tabulka dotazů (filtrů) pro tabulky agend
DotazyPzd Tabulka dotazů (filtrů) pro tabulky agend, slouží k uložení z Pobočky/Klienta na jednotce Centrála/Účetní
DPH Přiznání DPH
EPodani Tabulka pro elektronické podání
FA Faktury (přijaté, vydané, zálohové faktury, ostatní pohledávky a závazky)
FApol Položky faktur
HB Tabulka agendy Homebanking
HO Pokladna
HOpol Položky pokladních dokladů
IM Dlouhodobý majetek
IMclen Tabulka členění IM
IMmist Umístění dlouhodobého majetku
IModpis Daňové odpisy dlouhodobého majetku
IModpisM Tabulka položek měsíčních daňových odpisů
IMpohyb Majetkové operace dlouhodobého majetku
IMpredm Položky souboru dlouhodobého majetku
IMuodpis Účetní odpisy dlouhodobého majetku (pouze v účetnictví)
IObchod Tabulka internetových obchodů
jPD Peněžní deník (pouze v daňové evidenci)
Kasa Tabulka evidence kas
KasaFormUh Tabulka forem úhrad používaných v jednotlivých kasách
KasaHist Tabulka historie balíčků kas
LM Leasingový majetek
LMdun Daňově uznatelné náklady u leasingového majetku
LMspl Splátky leasingového majetku
MZ Mzdy
NAB Hlavní tabulka nabídek a poptávek
NABpol Tabulka položek nabídek a poptávek
OBJ Objednávky
OBJpol Položky objednávek
pCF Analýza (pouze v účetnictví)
pCFpol Položky analýzy (pouze v účetnictví)
PH Prodejna
PHpol Položky prodejek
pINT Interní doklady (pouze v účetnictví)
pINTpol Položky interních dokladů (pouze v účetnictví)
pOS Účtová osnova (pouze v účetnictví)
pOSuSk Skupiny účtů (pouze v účetnictví)
pPK Předkontace (pouze v účetnictví)
pSaldo Saldo (pouze v účetnictví)
pUD Účetní deník (pouze v účetnictví)
Rekl Reklamace
ReklKomp Záložka Komponenty agendy Reklamace
ReklPredm Záložka Předmět reklamace
ReklStav Záložka Stav reklamace
sADklic Klíče pro agendu Adresář
sADskup Skupiny pro agendu Adresář
sAnalytika Předkontace (pouze v daňové evidenci)
sAnalytika Typ, Typy předkontací (pouze v daňové evidenci)
sBanky Kódy bank
sCIN Činnosti
sCKurs Kursový lístek
sCKurspol Položky kursového lístku
sCMeny Cizí měny
sCRady Číselné řady
sDPH Členění DPH
Serv Servis
Servpol Záložka Položky servisu
ServPredm Záložka Předmět servisu
sIMO Odpisové plány dlouhodobého majetku (pouze v účetnictví)
sIMOpol Položky odpisových plánů dlouhodobého majetku (pouze v účetnictví)
sKasaOdlozPH Tabulka pro záznamy odložených prodejek
sKasaOdlozPHpol Tabulka položek odložených prodejek
SkCeny Prodejní ceny
SkCS Cenové skupiny
SkCSpol Slevy pro agendu Cenové skupiny
SKMP Převod
SKMPpol Položky převodek
SKMV Výroba
SKMVlist Tabulka položek výrobku (Výrobní list)
SKMVpol Položky výrobních listů
SKPP Příjemky
SKPPpol Položky příjemek
SKPV Výdejky
SKPVpol Položky výdejek
SkSt Členění skladů
sKSym Konstantní symboly
SKz Zásoby
SKzCn Slevy pro agendu Zásoby
SKzCnPol Slevy pro položkové zásoby typu Komplet
SKzInv Hlavní tabulka inventury
SKzInvLst Tabulka provedených inventur
SKzInvSeznamy Tabulka inventurních seznamů
SKzInvSeznamyPol Tabulka položek inventurních seznamů
SKzInvVC Tabulka inventury evidenčních čísel
SKzPoh Pohyby
SKzPol Položky pro agendu Zásoby
sMJ Seznam měrných jednotek
sMzFond Seznam penzijních fondů
sMzMist Seznam míst výkonu práce
sMzPoj Seznam pojišťoven (zdravotních)
sMzZivPj Seznam životních pojišťoven
sSklad Seznam skladů
sSTR Seznam středisek
sUcet Seznam hotovostních pokladen a bankovních účtů
sZAK Seznam zakázek
sZeme Seznam zemí
sZpVyr Seznam způsobů vyřízení reklamace;
tAD Šablony pro adresář
tADhist Šablony pro historii adresáře
tBV Šablony pro banku
tBVpol Šablony pro položky bankovních výpisů
tDJjizdy Šablony pro deník jízd
tFA Šablony pro faktury
tFApol Šablony pro položky faktur
tHO Šablony pro pokladnu
tHOpol Šablony pro položky pokladních dokladů
tOBJ Šablony pro objednávky
tOBJpol Šablony pro položky objednávek
tpINT Šablony pro interní doklady
tpINTpol Šablony pro položky interních dokladů
tSkCeny Šablony pro prodejní ceny
tSKz Šablony pro zásoby
tSKzCn Šablony pro slevy skladových zásob
tSKzPol Šablony pro položky skladových zásob
Uhrady Tabulka úhrad
UhrDokl Tabulka úhrad dokladů (prodejek)
ZAM Personalistika
ZAMpDet Daně a pojistné pro agendu Personalistika
ZAMpDov Nepřítomnost pro agendu Personalistika
ZAMpSra Srážky pro agendu Personalistika

Na tomto místě bychom vás chtěli upozornit, že tento přehled není konečný a v průběhu času se může lišit od skutečnosti. Rovněž je nutné připomenout, že za uživatelské zásahy do databáze nemůže výrobce nést jakoukoli odpovědnost.