Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.4 Popis souboru Report.cfg

Upozornění! Tato podkapitola je určena pouze odborníkům, protože nesprávným zásahem do konfiguračního souboru Report.cfg můžete způsobit nefunkčnost upravených tiskových sestav.

Soubor Report.cfg umožňuje konfiguraci dokladových tiskových sestav (v ekonomickém systému POHODA jsou označeny bílou ikonou) a jeho prostřednictvím lze do tiskových sestav především přidávat nové tabulky. Položky z nově přidaných tabulek lze poté využít při návrhu tiskových sestav, neboť se nabízí na záložce Pole v dialogovém okně Vlastnosti objektu. Ještě než začnete tento soubor upravovat, doporučujeme jej zazálohovat pro případ, že by se úpravy nepovedly.

Pozor! Před úpravou je rovněž nutné vědět, že při instalaci nové verze programu POHODA je soubor Report.cfg vždy (!) přepsán standardní verzí souboru pro nově instalovanou verzi ekonomického systému POHODA a veškeré uživatelské úpravy jsou nenávratně ztraceny.

Otevřete-li soubor Report.CFG např. v aplikaci Poznámkový blok (Notepad), zjistíte, že je rozdělen do několika sekcí.

V sekci [REPORTS] je za klíčovým slovem COUNT_REP uveden počet tiskových sestav, které jsou popsány v dalších sekcích. Za klíčovými slovy Rep0 až RepX jsou uvedeny názvy jednotlivých tiskových sestav.

[REPORTS]
COUNT_REP = 2
Rep0=Faktura
Rep1=Příkaz k úhradě

Na tomto místě je důležité připomenout, že pracovat lze pouze s tiskovými sestavami uvedenými v sekci [REPORTS].

V sekcích [RepX], kde X znamená pořadové číslo sestavy ze sekce [REPORTS] počínaje nulou, jsou uvedeny podrobnosti o tabulkách vstupujících do příslušné tiskové sestavy.

Za klíčovým slovem COUNT_TAB je uveden celkový počet tabulek, za klíčem MAIN je uvedena hlavní tabulka sestavy.

Po klíčovém slově DETAILS je uvedena tabulka detailů, ve které se nachází položky dokladu vztahující se k hlavní tabulce, tj. tabulce uvedené v MAIN. Za názvem tabulky (např. FAPol) odděleném středníkem je uveden název pole z této tabulky, v němž se nachází identifikační vazba na hlavní tabulku (např. RefAg). Za dalším středníkem následuje seznam polí z tabulky položek oddělených čárkou určujících řazení (např. OrderFld či SText, Kc, Pozn).

[Rep0]
COUNT_TAB = 5
MAIN=FA
DETAILS=FAPol;RefAg;OrderFld
tab0=FA

tab1=FAPol
tab2=sUcet;RefUcet
tab3=SKz;DETAILS=RefSKz
tab4=AD;RefAD