Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

5.6 Popis DAT souboru

Upozornění! Tato podkapitola je určena pouze odborníkům, protože nesprávným zásahem do DAT souboru můžete způsobit, že tiskové sestavy nebudou vytištěny správně.

Pokud z nabídky Soubor zvolíte povel Uložit Dat soubor, dojde k uložení definice datového zdroje tiskové sestavy do souboru s příponou „.dat“, který je použit pro otevření tiskové sestavy. Soubor s příponou.dat je uložen ve formátu XML a je možné jej ručně editovat pomocí libovolného textového editoru. Při úpravě je nutné dodržet strukturu XML formátu.

Soubor, který upravuje zdroj dat pro konkrétní tiskovou sestavu, musí mít stejný název jako sestava, ale příponu „.dat“. Soubor se musí nacházet ve stejném adresáři jako zdrojový soubor dané sestavy. Jedná se o složku Tisk, Edit nebo Copy.

Příklad: název souboru pro uživatelskou sestavu „Soupiska vydaných faktur“ je FVlist(2).rph. Název definičního datového XML souboru je tedy FVlist(2).dat.