Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

5.3 Názvosloví v tabulkách

Pro snadnější orientaci v datových polích jednotlivých tabulek a dotazů je zde stručný seznam několika vybraných polí, jejichž použití je velice časté. Základní rozdělení datových polí je následující:

  • Pole s názvem ID obsahuje kladná celá čísla. Je to jednoznačný identifikátor každého řádku (záznamu) v tabulkách databáze ekonomického systému POHODA. Každá tabulka má svoje řádky číslované od čísla 1.
  • Datová pole nesoucí přímou hodnotu. Jedná se například o pole s názvem Firma, Datum, Název, Pozn. Tato pole mají vždy volen svůj název podle hodnoty, kterou obsahují. V některých případech jsou názvy polí zkratkou, např. DaZdPln je pole obsahující hodnotu Datum zdanitelného plnění.
  • Datová pole, jejichž obsahem je odkaz do jiné tabulky, ve které lze teprve zjistit hodnotu. Odkaz je vždy kladné celé číslo ID popsané výše. Název takového pole vždy začíná písmeny „Rel“ (Relace) nebo „Ref“ (Reference), např. RelPk je odkaz do tabulky Předkontací a identifikuje Předkontaci (předpis zaúčtování) dokladu. Tato datová pole pak lze použít jako Seznam, viz Kapitola 4/8.
  • Datová pole, jejichž hodnota je logického typu Ano/Ne (pravda/nepravda). Jedná se o logická pole, například P1–P6 jsou Klíče v agendě Adresář, jejichž hodnota je:

0 v případě Ne

1, -1 v případě Ano

  • Pole začínající písmeny „Kc“ obsahují částky v českých korunách.
  • Pole začínající písmeny „CM“ obsahují částky v cizí měně.