Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

2.7 Zálohování dat

54_Zalohovani_dat.png
Povely pro zálohování naleznete v nabídce Soubor/Zálohování.

Uvědomte si nezbytnost pravidelného zálohování. Je jedním z nejdůležitějších a nejspolehlivějších způsobů ochrany dat před jejich ztrátou nebo poškozením. PAMICA nabízí zálohování dat při každém ukončení práce s programem. Zálohy se mohou provádět na jakékoli médium, ať už na záložní pevný disk, výměnný disk, CD nosiče, flash disky apod. Záleží na vás, jakou frekvenci záloh si zvolíte – denní, měsíční, před ukončením roku atd. Média se zálohovanými daty ukládejte na bezpečné místo. Při poškození či ztrátě dat vám jedině záloha může zachránit vaše data.

Název záložního souboru, který PAMICA vytvoří, obsahuje datum pořízení zálohy a název původního souboru, standardně IČ jednotky. Například pro databázi Novák.mdb se vytvoří záložní soubor Záloha 140501 - 12345678.zip. Zálohovaná data jsou zkomprimována do formátu ZIP.

Najděte si každý den pár minut a vytvořte si zálohu dat. Pomocí funkce Zálohovat pouze změněné soubory můžete zálohovat data pouze těch firem, se kterými jste dnes pracovali.

Obnovení dat ze zálohy

54_Zaloha_databazi.png

Zálohovaná data můžete samozřejmě znovu zavést do aktuální databáze ze zálohy. Než tak učiníte, ujistěte se, že účetní jednotku (databázi), kterou chcete ze zálohy obnovit, máte právě otevřenou. Pokud ano, zvolte povel Načíst zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Buď můžete použít naposledy provedenou zálohu, nebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Před uzavřením roku povelem z nabídky Mzdy/Uzavřít rok proveďte mimořádnou zálohu.

Pracovat se správnou účetní jednotkou (databází) a vybrat odpovídající zálohy je důležité proto, že aktuální data budou přepsána záložní kopií.

55_Nacteni_databaze.png

Připomínáme, že můžete načíst pouze data, která byla dříve zálohována. Po obnovení dat bude účetní jednotka (databáze) ve stejném stavu, jako byla v okamžiku vytvoření záložní kopie.

Obnovit můžete i jinou účetní jednotku než tu, kterou máte zavedenou, případně můžete obnovit již zavedenou účetní jednotku do zcela nové firmy.

55_Pruvodce_zavedenim.png

Jak na to? Otevřete agendu Účetní jednotky, stiskněte klávesu INSERT a zvolte Převod jedné databáze. Na další straně průvodce vyberte příslušnou záložní kopii, ze které program vytvoří novou účetní jednotku (databázi). Při uvedeném postupu nedochází k přepisu žádné dříve zavedené jednotky (databáze).

Tipy a doporučení pro bezpečné zálohování

  • Zálohy provádějte pravidelně (denně, měsíčně, před uzavřením roku…). Při výpadku elektřiny nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.
  • Používejte bezpečná média – záložní pevný disk, výměnný disk, CD a DVD nosiče, flash disky apod.
  • Máte-li síťovou verzi programu PAMICA, zálohujte pouze z toho počítače, na kterém je plná instalace programu PAMICA, a jen tehdy, když není program spuštěný na žádné klientské stanici. Navíc doporučujeme provádět automatickou údržbu databáze.
  • Občas vyzkoušejte poslední zálohu dat. Vyloučíte tak bezcenné zálohování v případě poruchy média. Načtení zálohy na CD prověřte také na jiném počítači. Zjistíte tak případnou poruchu jednotky.
  • Chraňte svá data. Uložte důležité zálohy na bezpečné místo. Bezpečnost dat zvýšíte i vytvářením několika kopií důležitých záloh, které budou fyzicky uloženy na více místech pro případ poškození, krádeže či živelné pohromy. PAMICA umožňuje zálohovat data a používat zálohy, ale zajištění zabezpečení dat je plně na uživateli.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu vašich dat.