Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.1 Vložení nového záznamu

PAMICA umožňuje vkládat záznamy dvojím způsobem. Povelem Vložit se automaticky vyplní pole daného záznamu podle toho, co jste si nadefinovali v agendách Globální nastaveníUživatelské nastavení. Povelem Kopírovat dojde k vyplnění polí podle záznamu, ze kterého nový záznam pořizujete (kopírujete).

Vložení nového záznamu

  • Stiskněte klávesu INSERT nebo klikněte na tlačítko Vložení nového záznamu.
  • Kurzor se umístí do prvního pole nového záznamu. Se zápisem můžete začít. (Nápovědu ke každému poli formuláře vyvoláte klávesovou zkratkou CTRL+F1.)
  • Stiskem klávesové zkratky CTRL+ENTER nebo kliknutím na tlačítko Vložení nového záznamu záznam uložte.

Vložení nového záznamu kopírováním

Pokud opakovaně zapisujete podobný (nebo shodný) záznam, ulehčete si práci tím, že ho zkopírujete. I jeho následná úprava vám ve většině případů zabere méně času, než kdybyste ho celý vyplňovali nově.

  • Vyberte záznam agendy, který chcete zkopírovat.
  • Stiskem klávesové zkratky CTRL+K jej zkopírujte.
  • Upravte záznam podle potřeby.
  • Potom jej uložte.