Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.3 Smazání záznamu

Téměř všechny záznamy můžete nevratně odstranit z databáze. Výjimku tvoří záznamy, pro které platí určitá omezení (viz kapitola 2/2).

Vymazání záznamu

  • Označte záznam, který si přejete smazat.
  • Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+DEL.
  • Potvrzením dotazu Opravdu chcete smazat záznam? dojde k jeho nevratnému smazání.