Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.4 Třídění záznamů

Provedené setřídění platí až do uzavření agendy.

Záznamy jsou v databázi uloženy v pořadí, v jakém byly zadány. Uvedené pořadí nelze změnit. Jakmile jsou agendy programu PAMICA otevřeny, pořadí uložených záznamů je v paměti setříděno vzestupně tak, aby co nejlépe vystihovalo potřeby uživatele. Pole, podle kterého jsou záznamy aktuálně setříděny, je označeno šipkou v záhlaví sloupce tabulky.

Záznamy si můžete pochopitelně setřídit vzestupně i sestupně podle libovolného sloupce tabulky. Setříděním si nejen zpřehledníte tabulku, ale zejména ovlivníte pořadí záznamů na tiskových sestavách.

Setřídění záznamů

Vícenásobné setřídění záznamů provedete opakováním tohoto postupu s různými sloupci tabulky.
  • Nejprve se přesvědčte, že pole, podle kterého chcete třídit, je vloženo formou sloupce v tabulce (je zapnuto). Pokud ne, stiskněte pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolte povel Sloupce. Vložte ty sloupce, podle kterých potřebujete třídit.
  • Máte-li sloupec vybraný a zapnutý, klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na jeho záhlaví. Agenda se setřídí vzestupně. Pokud požadujete sestupné třídění, nejprve stiskněte klávesu SHIFT a teprve potom dvakrát klikněte na záhlaví vybraného sloupce.

Povely vyvoláte i volbou z místní nabídky. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce tabulky a zvolte příslušný povel. Ručně provedené třídění se automaticky zruší při uzavření agendy. Napříště bude opět použito výchozí třídění agendy. Chcete-li, aby se vámi nastavené setřídění zachovalo i po uzavření programu, zvolte z místní nabídky povel Uložit třídění.

Zrušení setřídění záznamů

  • Klikněte dvakrát na záhlaví nultého sloupce tabulky (levý horní roh) nebo z místní nabídky vyberte povel Obnovit třídění.