Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Základní dovednosti > Úprava stávajícího záznamu

2.2 Úprava stávajícího záznamu

Úpravu již vytvořeného záznamu můžete provést kdykoliv. Výjimkou jsou záznamy, pro které platí určitá omezení. Jde například o záznamy v tabulkách Složky mzdy, Složky nepřítomnostiSrážky. Tyto záznamy můžete editovat, resp. vymazat a znovu zadat pouze v případě, že ještě nedošlo k zaúčtování mezd. Chcete-li provést opravu složky mzdy nebo nepřítomnosti ve mzdách, které jsou už zaúčtovány, je nutné zrušit zaúčtování mezd, opravit nepřítomnost a znovu mzdy zaúčtovat.

  • Stiskněte klávesu F9 nebo přímo klikněte do pole, jehož obsah chcete změnit.
  • Upravte záznam podle potřeby a uložte jej.