Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

11.3 Podání NEMPRI

Tato agenda je určena ke zpracování podkladů pro uplatnění nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění prostřednictvím tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Praxe je taková, že zaměstnanec předá zaměstnavateli žádost o dávku a ten ji neprodleně zašle na OSSZ spolu s přiloženým tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. OSSZ dávku vyplatí nejpozději do jednoho měsíce po dni, ve kterém jí byly všechny potřebné podklady pro stanovení výše nároku na dávku doručeny.

230_Podani_NEMPRI.png

Podání NEMPRI v programu PAMICA:

Podání NEMPRI vytvoříte stejnojmenným povelem z nabídky Záznam v agendě konkrétní měsíční mzdy. Před jeho použitím provedete výběr zaměstnanců s nepřítomností, za kterou náleží dávky nemocenského pojištění. Vytvořené podklady pro přílohu se zobrazí na záložce Položky. V případě souběhu dvou nemocí v jednom měsíci u jednoho zaměstnance (například nemoc + ošetřovné) se vytvoří pro každou nemoc jedna příloha. Každý záznam má 5 řádků. Názvy jednotlivých sloupců odpovídají polím na tiskopisu, takže můžete v této agendě všechny záznamy zkontrolovat a podle potřeby upravit.

PAMICA při generování přílohy neřeší všechny situace v rámci nemocenského pojištění, proto můžete v této agendě provést úpravy a doplnění vytvořených záznamů, abyste si připravili skutečně bezchybný tiskopis.

Až vyplníte a zkontrolujete všechna pole, můžete tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění podat. Na výběr máte písemné a elektronické podání.

V nabídce Záznam zvolte povel Odevzdat NEMPRI, kterým vyvoláte Průvodce pro elektronické podání NEMPRI. Pokud si vyberete typ Podat písemně, vyplňte datum a čas odevzdání tiskopisu a klikněte na tlačítko Dokončit. Položky záznamů pro jednotlivé zaměstnance zašednou, upravit bude možné pouze pole Stav podání, ve kterém bude automaticky nastaven typ Odevzdáno písemně. Pokud nebudou některé přílohy od OSSZ akceptovány, změňte u těchto zaměstnanců stav podání na Nepřijato. Jakmile je u některé položky nastaven stav Nepřijato, je možné pro tohoto zaměstnance vygenerovat nový záznam. Pro znovuvytvoření podkladů pro přílohu použijte klávesovou zkratku CTRL+K.

Pokud chcete přílohu odeslat elektronicky přes portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), zvolte v průvodci volbu Podat elektronicky. Kliknutím na tlačítko Další se zobrazí přehled záznamů, které jsou uloženy do datové věty ve formátu XML, a které budou odeslány na OSSZ. Pro úspěšné elektronické odeslání na VREP je nezbytné opatřit data elektronickým podpisem. Zatrhněte proto povel Podepsat data certifikátem a pomocí výběrového tlačítka se třemi tečkami zvolte požadovaný certifikát. Stiskem tlačítka Další provede PAMICA kontrolu vstupních údajů. Pokud najde chyby, opravte je, jinak nebude podání NEMPRI úspěšné.

Na další straně průvodce už začnete s přihlašováním přímo na VREP. Zadejte desetimístný variabilní symbol, který má zaměstnavatel přidělený od ČSSZ, a e-mail, na který bude zaslán výsledek podání. Pro elektronické podání přílohy je zapotřebí zatrhnout povel Odeslat NEMPRI na VREP. Přílohy, které podáváte tímto způsobem, si samozřejmě můžete uložit do počítače, a to volbou Uložit NEMPRI do souborů. Stiskem tlačítka Další dojde k elektronickému podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění na VREP.