Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Podání > Elektronická podání

14.1 Elektronická podání

Agenda slouží k evidenci elektronických podání na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) a Daňový portál Finanční správy (EPO). Konkrétně na portál VREP jde o podání tiskopisů Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), tzn. podání ONZ, Přehled o výši pojistného (podání PVPOJ), Evidenční list důchodového pojištění (podání ELDP), Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (podání HZUPN) a podání NEMPRI, neboli Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Na portál EPO pak o podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněŽádost o proplacení daňového bonusu.

Samotná podání musíte provádět ve zdrojových agendách, protože v této agendě se pouze evidují. Pro jednotlivá podání je možné v agendě zjistit stav podání, dále exportovat do souboru datovou větu a doručenku pro potřeby kontrolních orgánů, a to vše prostřednictvím příslušných povelů v nabídce Záznam.

Prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový záznam, který vyvoláte přes pravé tlačítko myši na řádku příslušného podání, je možné otevřít zdroj podání. Ze zdrojových agend podání je možné se přepnout do seznamu podání prostřednictvím povelu El. podání v místní nabídce. Prostřednictvím povelu Zjistit stav podání, který vyvoláte přes pravé tlačítko myši na řádku příslušného podání, je možné zjistit stav elektronického podání zaslaného na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), resp. na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO).

Na záložce Historie komunikace najdete veškerou komunikaci programu PAMICA s portálem VREP, resp. EPO pro vybrané elektronické podání. Lehce si zde ověříte, v jakém stavu byl daný výkaz podán a jak dopadlo jeho přijetí na portál správy sociálního zabezpečení, resp. daňový portál Finanční správy.

Pro jednotlivá podání je možné v agendě zjistit stav podání, dále exportovat do souboru datovou větu a doručenku pro potřeby kontrolních orgánů, a to vše prostřednictvím příslušných povelů v nabídce Záznam.