Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.2 Podání ELDP

Agenda Podání ELDP slouží ke zpracování evidenčních listů důchodového pojištění. Zaměstnavatel vede ELDP pro každého zaměstnance vždy za jednotlivý kalendářní rok a předkládá je České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné OSSZ.

Ke zpracování evidenčních listů důchodového pojištění slouží ve mzdovém systému PAMICA agenda Podání ELDP. Prostřednictvím povelu Podání ELDP z nabídky Záznam v agendě Pracovní poměry budou do této agendy vygenerovány evidenční listy pro všechny nebo vybrané zaměstnance z agendy Pracovní poměry. Vytvořené evidenční listy se zobrazí na záložce Položky. Jednotlivá pole evidenčních listů jsou už předem vyplněna z vystavených mezd, z agendy Pracovní poměryPersonalistika, ale v případě potřeby je můžete ručně změnit. Po vyplnění a důkladném zkontrolování hodnot ve všech polích můžete ELDP podat buď písemně, nebo elektronicky.

Podání ELDP

Způsob podání evidenčních listů zvolte v nabídce Záznam, a to povel Odeslání ELDP nebo povel Odevzdání ELDP písemně. Pokud zvolíte povel Odevzdání ELDP písemně, vyplňte pole Datum odevzdáníČas odevzdání a průvodce, ve kterém se pohybujete, dokončete. Jednotlivé položky s evidenčními listy zaměstnanců zašednou, do pole Stav podání se nastaví Odevzdáno písemně a podání nebude možné smazat. Pokud nebudou některé evidenční listy ČSSZ přijaty, změňte u nich stav podání na Nepřijato, a vystavte je znovu.

Pomocí povelu Odeslání ELDP spustíte Průvodce elektronickým podáním ELDP. Na základě toho můžete na ČSSZ odevzdat evidenční listy v elektronické podobě. Odevzdání je možné realizovat na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) nebo prostřednictvím datové schránky.

Základním předpokladem pro elektronické zasílání evidenčních listů na portál VREP je zašifrování dat a opatření elektronickým podpisem. Pomocí průvodce vytvoříte soubor ve formátu XML, který odpovídá specifikaci stanovené Českou správou sociálního zabezpečení, a který můžete přímo podat prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání. Pokud chcete ELDP uložit do počítače, zatrhněte volbu Uložit ELDP do souborů a zadejte složku pro uložení datové věty.

Bližší informace získáte také v nápovědě, kterou si zobrazíte v příslušné agendě stiskem klávesy F1.