Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

14.2 Podání ELDP

Agenda Podání ELDP slouží ke zpracování evidenčních listů důchodového pojištění. Zaměstnavatel vede ELDP pro každého zaměstnance vždy za jednotlivý kalendářní rok a předkládá je České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné OSSZ.

Ke zpracování evidenčních listů důchodového pojištění slouží ve mzdovém systému PAMICA agenda Podání ELDP. Prostřednictvím povelu Podání ELDP z nabídky Záznam v agendě Pracovní poměry budou do této agendy vygenerovány evidenční listy pro všechny nebo vybrané zaměstnance z agendy Pracovní poměry. Vytvořené evidenční listy se zobrazí na záložce Položky. Jednotlivá pole evidenčních listů jsou už předem vyplněna z vystavených mezd, z agendy Pracovní poměryPersonalistika, ale v případě potřeby je můžete ručně změnit. Po vyplnění a důkladném zkontrolování hodnot ve všech polích můžete ELDP podat buď písemně, nebo elektronicky.

Podání ELDP

Způsob podání evidenčních listů zvolte v nabídce Záznam, a to povel Odeslání ELDP nebo povel Odevzdání ELDP písemně. Pokud zvolíte povel Odevzdání ELDP písemně, vyplňte pole Datum odevzdáníČas odevzdání a průvodce, ve kterém se pohybujete, dokončete. Jednotlivé položky s evidenčními listy zaměstnanců zašednou, do pole Stav podání se nastaví Odevzdáno písemně a podání nebude možné smazat. Pokud nebudou některé evidenční listy ČSSZ přijaty, změňte u nich stav podání na Nepřijato, a vystavte je znovu.

Pomocí povelu Odeslání ELDP spustíte Průvodce elektronickým podáním ELDP. Na základě toho můžete na ČSSZ odevzdat evidenční listy v elektronické podobě. Odevzdání je možné realizovat na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) nebo prostřednictvím datové schránky.

Základním předpokladem pro elektronické zasílání evidenčních listů na portál VREP je zašifrování dat a opatření elektronickým podpisem. Pomocí průvodce vytvoříte soubor ve formátu XML, který odpovídá specifikaci stanovené Českou správou sociálního zabezpečení, a který můžete přímo podat prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání. Pokud chcete ELDP uložit do počítače, zatrhněte volbu Uložit ELDP do souborů a zadejte složku pro uložení datové věty.

Bližší informace získáte také v nápovědě, kterou si zobrazíte v příslušné agendě stiskem klávesy F1.