Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2011

Update PAMICA, rel. 9707

K dispozici od: 7. 7. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2011, rel. 9702 (resp. 9703, 9704, 9705, 9706).

Popis updatu:

Prostřednictvím nových povelů v agendě Personalistika si usnadníte komunikaci se zaměstnanci (všechny naleznete v nabídce Záznam/Komunikace):

 • Pomocí povelu Nový hovor zobrazíte dialogové okno pro vytáčení telefonních čísel přes modem.
 • Povelem Nová zpráva založíte novou zprávu elektronické pošty ve svém výchozím poštovním programu.
 • Povel Hromadná zpráva vytvoří soubor Email.txt obsahující elektronické adresy vybraných zaměstnanců. V dialogovém okně, které se zobrazí po použití tohoto povelu, otevřete vytvořený soubor kliknutím na tlačítko Hromadná zpráva. Soubor se automaticky uloží do složky Log ve složce programu PAMICA.
 • Prostřednictvím povelu Adresy do Outlooku zkopírujete adresy zaměstnanců do kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook. V nabídce zobrazeného dialogového okna je možné zvolit, zda chcete kopírovat aktuální záznam, na kterém máte kurzor, nebo vybraný seznam zaměstnanců.

Personalistika

 • Každému zaměstnanci v agendě Personalistika můžete zadat e-mailovou adresu.
 • Zaměstnance již není možné v agendě Personalistika zadat bez vyplnění jeho rodného čísla.
 • Pole Údaje o cizinci na záložce Cizinec bylo přejmenováno na Číslo pasu.
 • Pokud je u zaměstnance zadaná srážka S01, S03, S04, S08 nebo S09, zobrazí se již správně v řadě PAMICA SQL tisková sestava Karta zaměstnance.

Pracovní poměry

 • Bylo upraveno elektronické odeslání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání v případě, že zaměstnanec nemá vyplněnou žádnou kontaktní adresu.
 • Do intervalů v sekci Doba důchodového pojištění na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vstupují i měsíce vložené přes historické mzdy v případě, že u pracovního poměru je odváděno sociální pojistné.

Ostatní

 • Na tiskopisy Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele byly přidány čárové kódy zdravotních pojišťoven.
 • Byl upraven výběr záznamů prostřednictvím dynamických záložek pro sloupec Středisko.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2011, rel. 9706 ze dne 18. 5. 2011:

 • Podání NEMPRI se správně sestaví i v případě, že rozhodné období zasahuje do historických mezd vytvořených při importu z programu POHODA.
 • Správný počet desetinných míst se již správně zobrazuje na tiskové sestavě Karta zaměstnance v poli Režim (týdně) a na sestavě Přehled náhrad mzdy v poli Nepřít. hod.
 • V řadě Pamica SQL se již správně zobrazuje tisková sestava Diskrétní výplatní pásky i v případě, že je v agendě Mzdy vytvořen výběr záznamů např. podle sloupce Středisko.
 • Byla upravena služba ČS Databanking.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2011, rel. 9705 ze dne 7. 4. 2011:

ISPV

 • Byly zapracovány změny pro šetření ISPV, které se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2011. Jedná se o tyto změny:
  • Data o pracovních poměrech se zjišťují pololetně a data o ekonomickém subjektu se zjišťují stejně jako dosud, tj. čtvrtletně.
  • Struktura dat o pracovním poměru je rozšířena o položku CZISCO. Z tohoto důvodu bylo do agendy Pracovní místa a Pracovní poměry doplněno pole Klasifikace zam. CZ-ISCO.
 • Byly aktualizovány výkazy pro Český statistický úřad.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2011 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Seznam zaměstnanců na tiskové sestavě Úhrn přeplatků z ročního zaúčtování je řazen abecedně.
 • Tiskové sestavy je možné v PDF odeslat emailem i v případě, že název sestavy obsahuje nepovolené znaky.
 • Pokud je u cizince zadána adresa pobytu v České republice, vyplňuje se i při elektronickém podání ELDP.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2011, rel. 9704 ze dne 17. 3. 2011:

Seznamy

 • V účetní jednotce daňové evidence je možné ve verzi PAMICA SQL vložit do agendy Předkontace novou předkontaci.

Personalistika

 • Při založení účetní jednotky převodem z programu POHODA se správně naplní agenda Pracovní místa.

Mzdy

 • Při elektronickém odeslání Přehledu o výši pojistného se vloží do vytvářeného XML souboru v položce <sazba> správně kód 2, pokud je zvoleno placení vyššího sociálního pojistného.
 • Na Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění se na první straně vyplňuje sloupec Kalendářní rok, měsíc i v případě, kdy je na straně 2 v bodě i) zatrženo provádění srážek ze mzdy. 
 • Doklady, vzniklé zaúčtováním mezd se správně vytvoří, i když je název životní pojišťovny nebo penzijního fondu delší než 48 znaků. 
 • Na tiskové sestavě Přehled o platbě zdravotního pojištění se správně vyplňuje číslo popisné a orientační.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2011, rel. 9703 ze dne 24. 2. 2011:

 • V programu lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA.

Personalistika

 • Byl upraven formát XML věty, vytvářené při elektronickém odeslání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Přidán nový vzor sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech, vzor č. 19 je platný od 1. 1. 2011.

Mzdy

 • Roční zúčtování nižší než 50 Kč již nevstupuje do vystavené mzdy ani na sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování.
 • Hodnota ročního zúčtování, ve kterém je vypočten kladný přeplatek na dani a záporný doplatek na daňovém bonusu vstoupí do vystavené mzdy již kompenzována, tedy jako rozdíl kladné a záporné částky.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2011, rel. 9702 ze dne 4. 2. 2011:

Personalistika

 • Přidána možnost elektronického odeslání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh.
 • V průvodci pro Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a pro Vyúčtování daně vybírané srážkou je možné editovat sloupec 2.
 • Přidán nový vzor sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění platný od 1. 1. 2011.
 • Přidán nový vzor sestavy Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 21) platný od 1. 1. 2011.
 • Kontrolní sestava k Oznámení za rok počítá správně počet hodin v případě, kdy je nepřítomnost zadána na den svátku, případně když je ve mzdě proplácena nevyčerpaná dovolená.
 • Do tiskové sestavy Mzdový list byl přidán řádek Sleva na manželku (manžela).
 • Na tiskové sestavě Soupiska srážek pro penzijní fondy se vypisuje jméno fondu v případě, kdy jsou zadány pouze srážky zaměstnance ve prospěch fondu a nedochází k jejich sumarizaci.

Pracovní poměry

 • Při použití povelu Uzavřít rok je správně vypočten nárok na dovolenou v případě, že zaměstnanec neodpracoval dostatečný počet směn.

Mzdy

 • Zdravotní pojištění je rozúčtováno na střediska, činnosti, zakázky ve správné výši i v případě, kdy je ve mzdě zadáno neplacené volno.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Leden 2011, rel. 9701 ze dne 13. 1. 2011:

 • Při zaúčtování mezd se správně rozúčtuje sociální pojištění na střediska, činnosti a zakázky.
 • Změna datumu uzamčení, datumu vystavení, datumu splatnosti nebo datumu účetního případu v průvodci zaúčtováním mezd se projeví ve vytvořených dokladech.