Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Leden 2018

Novinky ve verzi Leden 2018

CD PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2018, release 11800
Vztaženo k verzi: PAMICA Září 2017, release 11700
K dispozici od: 19. 12. 2017

Novinky ve verzi Leden 2018

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Nejnovější aktualizace: PAMICA, rel. 11809 - k dispozici od 21. 8. 2018.


Online databáze otázek a odpovědí k programu PAMICA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
PersonalistikaAktualizace tiskopisů
Pracovní poměryOstatní
Mzdy

Personalistika

NovinkaRozhodli se vaši zaměstnanci od ledna 2018 pro změnu zdravotní pojišťovny? PAMICA nově nabízí možnost evidence této změny, čímž vám usnadní úkony s tím spojené.

Jak? Do agendy Personalistika na záložku Pojištění jsme doplnili tabulku, ve které nyní můžete u jednotlivých zaměstnanců evidovat historii změn zdravotní pojišťovny. Do prvního řádku tabulky se po převodu databáze přenese stávající pojišťovna. V případě, že zaměstnanec mění pojišťovnu, vyberte na dalším řádku tabulky z výklopného seznamu tuto novou pojišťovnu a ve sloupci Změna od zadejte datum této změny, tedy 1. 1., resp. 1. 7.

Jak?Následně je třeba zaměstnance z původní pojišťovny odhlásit a přihlásit na novou, což vám usnadní povel Hromadné hlášení změn z nabídky Záznam, který vygeneruje záznamy přihlášení a odhlášení na záložku Evidence podání.

Jak?Druhou možností je použít povel Vložit hlášení na zdrav. poj. z místní nabídky na záložce Evidence podání. Zde je možné v poli Pojišťovna vybrat příslušnou zdravotní pojišťovnu pro přihlášení i odhlášení.

Jak?Zaměstnance, kteří mění pojišťovnu, můžete v agendě Personalistika jednoduše vyhledat pomocí nově přidaných sloupců Pojišťovna – změna, Změna pojišťovny odZměna pojišťovny.

Díky novým sloupcům v agendě Personalistika si jednoduše vyhledáte zaměstnance, kteří mění zdravotní pojišťovnu

NovinkaPřispívají si vaši zaměstnanci na více penzijních připojištění, resp. životních pojištění a budete jim provádět roční zúčtování? Nově je možné evidovat každý příspěvek na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika samostatně a mít tak lepší přehled o tom, které potvrzení již máte evidované. Pro roční zúčtování PAMICA jednotlivé příspěvky automaticky sečte.

Pracovní poměry

NovinkaAgendu Pracovní místa jsme přejmenovali na Pracovní pozice. Nově můžete v této agendě přednastavit trvalé složky mzdy pro danou pracovní pozici. Je tak možné si připravit šablonu pracovní pozice včetně mzdových složek.

Jak?Do agendy Pracovní pozice jsme přidali novou záložku Trvalé složky mzdy, kde si můžete přednastavit složky mzdy pro příslušnou pozici. Vložení složky mzdy provedete z místní nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši. Vyberete příslušnou skupinu mzdových složek, např. skupinu Měsíční mzda, a následně zvolíte M01 Základní mzda. V zobrazeném dialogovém okně doplníte výši mzdové sazby pro danou pozici a změnu uložíte.

V agendě Pracovní pozice najdete nově záložku Trvalé složky mzdy

Jak?Takto připravenou pracovní pozici již můžete přiřadit zaměstnanci v agendě Pracovní poměry prostřednictvím povelu Vložit pracovní pozici... z nabídky Záznam. Přenos pracovní pozice je možný pouze jednorázově, při zavádění pracovního poměru zaměstnance. V případě, že se u zaměstnance změnila např. výše základní mzdy, změnu proveďte v agendě Pracovní poměry.

Pracovní pozici přiřadíte zaměstnanci pomocí povelu Vložit pracovní pozici...

Mzdy

NovinkaOd 1. ledna 2018 se rozšiřuje okruh příjmů, které budou podléhat srážkové dani podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a to u zaměstnanců, kteří nepodepsali, resp. neučinili u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani z příjmů.

Srážková daň se nyní uplatňuje u dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Od roku 2018 tomu bude nově také u příjmů ze závislé činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 2 500 Kč. Poprvé se nové zdanění příjmů ze závislé činnosti bude týkat příjmů plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018.

Nové znění § 6 odst. 4 stanovuje podmínky pro vznik dvou samostatných základů daně na sobě zcela nezávislých:

 • příjmy z dohody o provedení práce s úhrnným limitem ve výši 10 000 Kč,
 • ostatní příjmy ze závislé činnosti s úhrnným limitem ve výši 2 500 Kč,
 • a to včetně samostatného zaokrouhlování obou základů daně, resp. vypočtené daně.

  Oba limity se posuzují samostatně s tím, že je nelze navzájem kompenzovat a vznik jednoho samostatného základu daně nevylučuje vznik druhého. Přičemž ve vztahu k limitu pod písmenem b) pro posouzení úhrnné výše příjmů se nikdy nepřihlíží k příjmům plynoucích na základě dohody o provedení práce.

  Jak?V agendě Legislativa jsme rozšířili typ Zdanit zvláštní sazbou do limitu o legislativní hodnotu Do limitu ve výši 2 500 Kč.

  Jak?V případě, že zaměstnanec nepodepsal, resp. neučinil prohlášení poplatníka k dani z příjmu, tak na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika nebude mít uveden typ sleva – poplatník (podepsal prohlášení). V tomto případě budou jeho příjmy do limitu 2 500 Kč zdaněny zvláštní sazbou daně z příjmů automaticky. Žádné další nastavení programu není třeba provádět.

  Jak?Z důvodu souběhu pracovních poměrů a nutnosti vykazovat základ daně pro dohody o provedení práce (DPP) samostatně, jsme upravili v agendě Mzdy záložku Vyúčtování mzdy za zaměstnance. Přesunuli jsme oddíl Slevy na dani. Pro DPP jsme přejmenovali dosavadní oddíl Daň z příjmů – zvláštní sazba DPP a přidali jsme nový oddíl Daň z příjmů – zvláštní sazba pro příjmy do 2 500 Kč.

  Na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance jsme provedli několik změn

  Příklady souběhu příjmů z dohody o provedení práce (DPP) a pracovního poměru, resp. dohody o pracovní činnosti (DPČ):

   LimitSP zaměstnavatelZP zaměstnavatelZdanitelný příjemZDZálohová daňSrážková daň 15 %
  DPP10 000xx10 00010 000x  1 500
  DPČ  2 500    625    225  2 500  3 350x502,5 na 502
  DPP15 000  3 750  1 35015 00020 100  3 015x
  DPČ  2 500    625    225  2 500  3 350x    502
  DPP15 000  3 750  1 35015 00024 120  3 630x
  DPČ  3 000    750    270  3 000x
  DPP10 000xx10 00010 000x  1 500
  DPČ  3 000    750    270  3 000  4 020    615x

  Zaměstnanec – nerezident, který bude mít příjem za výkon funkce, by měl mít pro zdanění příjmu zvláštní sazbou daně nastaveno pole Nerezident v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec a druh pracovního poměru O, P, Q, R, nebo S na záložce Pracovní poměr. Zároveň na záložce Daně a pojistné typ zdanit zvláštní sazbou – nerezident. Jeho příjmy pak budou zdaněny zvláštní sazbou bez ohledu na výši příjmu. V případě souběhu se budou ostatní příjmy posuzovat společně s příjmy za výkon funkce.

  Příklad souběhu příjmů zaměstnance – nerezidenta:

   PříjemSPZPZdanitelný příjemZDZálohová daňSrážková daň
  P, P, Q, R, S1 000  250   901 0001 340x  201
  DPČ2 000  500x2 0002 500  375x

   

  NovinkaOd 1. ledna 2018 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

  Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2018 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 175,00 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 262,33 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 524,65 Kč.

  NovinkaMaximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 438 992 Kč.

  NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2018 činí 119 916 Kč.

  NovinkaDaňové zvýhodnění na první dítě se od 1. ledna 2018 zvyšuje z částky 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně, tj. 1 267 Kč měsíčně.

  NovinkaNařízením vlády č. 286/2017 Sb. se od 1. ledna 2018 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč.

  Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2018 činit 12 200 Kč měsíčně nebo 73,20 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.

  Od ledna 2018 bude činit minimální mzda 12 200 Kč měsíčně a 73,20 Kč za hodinu

  Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 485 Kč na 1 647 Kč.

  Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2018 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 6 100 Kč.

  NovinkaVyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2018 zvyšuje z částky 6 814 Kč na 7 177 Kč.

  V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

  NovinkaNa základě nařízení vlády č. 407/2017 Sb. se od roku 2018 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 5 928 Kč.

  Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 225,33 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 1 556,33 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 338 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

  Aktualizace tiskopisů

  NovinkaAktualizovali jsme také tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26.

  NovinkaZapracovali jsme i nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 26 a Potvrzení o zd. příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce, vzor č. 5. Nově vyplníme na obě potvrzení část zdaňovacího období, tzn. pouze kalendářní měsíce trvání pracovního poměru, resp. měsíce zpracovaných mezd.

  NovinkyDále jsme pro vás aktualizovali tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č. 22. Zároveň jsme v ročním zúčtování zohlednili zvýšení daňového zvýhodnění za období 01/2017–06/2017 na druhé, třetí a každé další dítě.

  NovinkaByl aktualizován tiskopis Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2017, vzor č. 17.

  NovinkyAktualizovali jsme tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, vzor č. 2.

  NovinkaTaké jsme aktualizovali Přihlášku, resp. Odhlášku do/z registru zaměstnavatelů, která se používá pro přihlášení/odhlášení zaměstnavatelů u místně příslušné správy sociálního zabezpečení.

  NovinkaDo programu PAMICA jsme zařadili i aktuální tiskopisy pro Český statistický úřad.

  Měsíční dotazníkyPrům 1-12, Stav 1-12
  Čtvrtletní výkaz o práciPráce 2-04
  Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětvíP 3-04 a) a b)
  Podklady pro Výkaz o úplných nákladech práceÚNP 4-01

  Ostatní

  NovinkaV programu PAMICA jsme aktualizovali číselník kódů bank.

  NovinkaV agendě Dosažená kvalifikace si můžete nyní vytisknout tabulku, exportovat ji do programu Microsoft Excel, případně ji v programu Microsoft Excel přímo otevřít.

  PřipravujemeZařazujete své zaměstnance do jednotlivých skupin prací? Nově vám s tím PAMICA pomůže, zapracujeme nejnižší úrovně zaručené mzdy.

  Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., stanovuje nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Zařazené jsou do 8 skupin:

  Skupina2018
  Kč za hodinuKč za měsíc
  1  73,2012 200
  2  80,8013 500
  3  89,2014 900
  4  98,5016 400
  5108,8018 100
  6120,1020 000
  7132,6022 100
  8146,4024 400

  Jak?Agendu Legislativa jsme rozšířili o novou položku pro zaručenou mzdu s platností od 1. ledna 2018. Do agendy Pracovní poměry jsme přidali na záložku Pracovní poměr pole Zaručená mzda s výklopným seznamem, kde můžete vybrat příslušnou skupinu prací. Po převodu databáze všem zaměstnancům přednastavíme skupinu 1., tzn. základní výši minimální mzdy 73,20 Kč/hod a 12 200 Kč/měsíc, tuto skupinu si podle potřeby změňte.

  Jak?PAMICA vám pomůže hlídat doplatek do výše minimální mzdy pro příslušnou skupinu prací. Nedosáhne-li celková mzda zaměstnance výše minimální mzdy, náleží mu doplatek do minimální mzdy. Do dosažené mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v noci, ve svátek ani příplatek za práci v sobotu a v neděli. PAMICA nyní vypočte doplatek pro základní výši minimální mzdy prostřednictvím složky mzdy P12 doplatek do výše minimální mzdy. Nově bude doplatek do výše minimální mzdy dopočítávat podle nastavené skupiny prací v poli Zaručená mzda v agendě Pracovní poměry.

  PřipravujemePotřebujete odeslat spolu se žádostí o daňový bonus i přílohy? Do programu PAMICA přidáme novou agendu Žádost o daňový bonus. Díky této agendě budete mít přehled o vystavených žádostech, přiložených přílohách i o stavu a způsobu jejich odeslání.

  Jak?Agendu Žádost o daňový bonus najdete v nabídce Podání. Záznam do této agendy vytvoříte pomocí povelu Žádost o daňový bonus z nabídky Záznam agend mezd jednotlivých měsíců nebo agendy Personalistika v případě žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování.

  Po zvolení povelu se zobrazí průvodce, ve kterém pouze zvolíte Typ žádosti, a po stisku tlačítka OK vás program přepne do nové agendy. Zde bude vytvořen záznam žádosti o daňový bonus. Tuto vytvořenou žádost je nutné otevřít, a to dvojklikem myši, pomocí tlačítka Enter nebo povelem Otevřít (Enter) z místní nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši.

  Otevře se vám formulář pro zápis žádosti rozdělený do několika sekcí. Mezi sekcemi lze přecházet kliknutím myší, příp. klávesami Page Up a Page Down. Údaje do sekce Obecné se vyplní automaticky na základě vystavených mezd, resp. provedeného ročního zúčtování.

  V dalších sekcích, které jsou členěny podle samotného formuláře žádosti, vyplníte údaje o tom, zda chcete daňový bonus vyplacený z vlastních finančních prostředků vrátit, nebo např. převést na zálohu nebo nedoplatek jiné daně.

  Po vyplnění těchto údajů můžete k žádosti o daňový bonus připojit přílohy. Cestu k přílohám zadejte na záložce Přílohy v agendě Žádost o daňový bonus. Záložka Přílohy umožňuje v rámci žádosti přidat elektronické přílohy o maximální velikost jedné přílohy 2 MB a maximální velikosti datové zprávy až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu PAMICA během vkládání, resp. odesílání žádosti o daňový bonus.

  Prostřednictvím povelu Odeslání žádosti… z nabídky Záznam můžete žádost včetně příloh odeslat na Daňový portál Finanční správy (aplikace EPO), resp. na příslušný finanční úřad prostřednictvím datové schránky. Povel vyvolá Průvodce pro elektronické podání, jehož prostřednictvím bude žádost odeslána. Odesláním se žádost označí příznakem El. odesláno. V případě, že tento příznak budete potřebovat zrušit, použijte povel Záznam/El. odesláno.

  PřipravujemeOd 1. února 2018 se změní posuzování nároku na výplatu náhrady mzdy, resp. nemocenských dávek pro zaměstnance s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti (zaměstnání malého rozsahu), a to v měsíci, kdy není účast na nemocenském pojištění.

  Pokud vznikne dočasná pracovní neschopnost (nemoc), karanténa nebo peněžitá pomoc v mateřství v měsíci, v němž zaměstnanec není účasten pojištění, ale byl účasten pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, resp. dohody o provedení práce aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla daná nepřítomnost, bude mít nově nárok na náhradu mzdy a v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo peněžité pomoci v mateřství i na dávky nemocenského pojištění.

  PAMICA vám nárok na náhradu mzdy, resp. nemocenské dávky automaticky vyhodnotí podle účasti na nemocenském pojištění v předchozích třech kalendářních měsících.

  PřipravujemeNovelou zákona o nemocenském pojištění byl změněn potřebný počet dnů pro výpočet denního vyměřovacího základu ze 7 dnů na 30 dnů, a to s účinností od 1. února 2018.

  Potřebný počet dnů pro stanovení rozhodného období se upravuje a sjednocuje na potřebný počet 30 dnů. Nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 30 započitatelných kalendářních dnů, bude za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný denní vyměřovací základ. Ten představuje 1/30 z úhrnu započitatelných příjmů, jakých by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.

  Jestliže zaměstnanec nebude mít v rozhodném období pro výpočet denního vyměřovacího základu alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, uveďte pravděpodobnou výši příjmu do pole Pravd. Hrubý př. Za kal. den na záložce Doplňkové údaje v agendě Pracovní poměry. Částka uvedená v tomto poli vstoupí na formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění do řádku Pravděpodobná výše příjmu.

  PřipravujemeOd 1. února 2018 změnou zákona č. 187/2016 Sb. o nemocenském pojištění se nově zavádí dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská. Podpůrčí doba otcovské je jeden týden, resp. 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. Nástup na otcovskou si určí sám zaměstnanec, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí. O tuto dávku nemocenského pojištění si požádá sám zaměstnanec prostřednictvím tiskopisu Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou).

  Do agendy Definice složek nepřítomností přidáme novou složku nepřítomnosti H15 Otcovská poporodní péče, s možností zavedení od 1. února 2018. Maximální délka nepřítomnosti bude pouze 7 kalendářních dní.

  Po skončení této nepřítomnosti (otcovské) odešle zaměstnavatel na správu sociálního zabezpečení spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) i Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), předloženou zaměstnancem. Na základě těchto podkladů vyplatí ČSSZ nemocenskou dávku zaměstnanci.

  Otcovská poporodní péče je považována za vyloučenou dobu pro ELDP.

  V případě souběhu nepřítomností otcovské a nemoci s náhradou mzdy se nebude zaměstnanci vyplácet náhrada mzdy, pokud mu současně náleží dávka otcovské poporodní péče.

  PřipravujemeAktualizujeme tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění o novou dávku otcovská a zároveň bude rozšířena i datová věta.

  nahoru