Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2015

Update PAMICA, rel. 11102

K dispozici od: 26. 10. 2015

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Září 2015, rel. 11100 (resp. 11101).

Popis updatu:

Pracovní poměry

  • V agendě Pracovní poměry již funguje přenos údajů přes tři tečky, a to v polích Funkce, Středisko, Stát, Stát – kontaktní adresa, Postavení v zaměstnání, Místo pracoviště a Klasifikace zam. CZ-ISCO.
  • V programu PAMICA SQL při nastavení volby Nastavení SQL serveru a zatržení volby Vyhledávání při psaní se již nezobrazuje chybové hlášení v agendě Pracovní poměry.

Ostatní

  • Při zjišťování stavu elektronického podání např. NEMPRI nebo ELDP na portál VREP uvádíme správně datum a čas v poli Datum potvrzení.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2015, rel. 11101 ze dne 15. 10. 2015:

Personalistika a Pracovní poměry

  • Při zatržení volby Bez nároku na dovolenou na záložce Dovolená v agendě Pracovní poměry dojde k vynulování dnů v poli Vypočt. nárok dle poměru.
  • Karta zaměstnance se již správně zobrazí v PAMICA SQL.

Mzdy

  • Při zadání srážek S01a Zákonná srážka celkovou částkou - exekuce a S01b Zákonná srážka - insolvence se zatrženou volbou Tisk na výplatní pásku je již možné v programu PAMICA SQL zobrazit sestavu Výplatní pásky.
  • U uživatelských kopií složek J09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově se již při hromadném vkládání složek mezd správně vloží údaj do pole Počet jednic.
  • Byl opraven tisk diskrétních výplatních pásek.

Ostatní

  • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2016 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.