Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2012

Update PAMICA, rel. 10202

K dispozici od: 28. 11. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Září 2012, rel. 10200 (resp. 10201).

Popis updatu:

Pracovní poměry

  • Byl upraven výpočet čistého průměrného výdělku na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.
  • V agendě Pracovní poměry je možné do sloupců v tabulce přidat údaje z polí Důchod pobírán od a Důchod přiznán od.

Mzdy

  • Byl upraven výpočet základu pro srážky u zaměstnanců, kteří mají v jednom měsíci souběh pracovního poměru s dohodou o provedení práce. Mzda za dohodu o provedení práce se při výpočtu základu pro srážky odečítá ve správné výši.

Ostatní

  • Byly zaktualizovány tiskopisy Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR.
  • Upomínka na vytvoření Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění se při zadání nemoci již správně vytvoří i v případě, že 22. den nemoci bude až v následujícím měsíci, než ve kterém nemoc začala.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2012, rel. 10201 ze dne 8. 10. 2012:

Personalistika

  • Opraveno kódování znaků s diakritikou při exportu textových souborů pro Hromadné oznámení zaměstnavatele, tak aby odpovídalo kódování, které je vyžadováno jednotlivými zdravotními pojišťovnami.
  • Od 1. 10. 2012 došlo ke sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance. Změnu zdravotní pojišťovny proveďte u zaměstnanců v agendě Personalistika ručně teprve až poté, co budete mít zpracovány a zaúčtovány mzdy za měsíc září.

Pracovní poměry

  • V agendě Pracovní poměry je možné do pracovněprávních dokumentů nově vložit údaje z polí Název a Číslo poměru.