Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Účetní pojmy > Nehmotný majetek

Nehmotný majetek

Už podle názvu je zřejmé, že jde o majetek nehmotné povahy, nemůžeme ho tedy „uchopit“. Dlouhodobý nehmotný majetek patří do účtové třídy 0, má dobu použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenu vyšší než 60.000 Kč (podle zákona o daních z příjmů), naopak v účetnictví si účetní jednotka může cenu stanovit podle svého rozhodnutí.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou:

 • Zřizovací výdaje (011) – výdaje spojené se zřízením nového podniku či firmy (patří sem např. soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, odměny za poradenské služby atd.)
 • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) – předpokladem pro zařazení na tento účet je, že tyto výsledky jsou nakoupeny samostatně nebo vytvořeny vlastní činností pro účel obchodování (výsledky využitelných prací, např. projekty, technologické postupy, receptury atd.)
 • Software (013) – podmínkou je, že software není součástí dodávky hardware a jeho ocenění, také nesmí jít o software vytvořený na zakázku
 • Ocenitelná práva (014) – předměty průmyslového vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti atd.
 • Goodwill (015)
 • Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

V ekonomickém systému POHODA je pro evidenci majetku připravena agenda Dlouhodobý majetek, která slouží jednak pro evidenci, ale také v ní dochází k automatickým výpočtům daňových, resp. účetních odpisů. Odpisy nehmotného majetku se stanovují s přesností na měsíce, a to od prvního dne, který následuje po měsíci zařazení do užívání.


Mohlo by vás také zajímat:

Charakteristika odpisů
Účetní závěrka
Expresní likvidace dokladů v účetním programu POHODA
Finanční leasing

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: