Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Účetní pojmy > Účetní závěrka

Účetní závěrka

Účetní závěrka je někdy mylně považována za totéž co uzávěrka účetnictví. Co přesně účetní závěrka znamená?

Jde o soubor pevně stanovených dokumentů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, nazýván taky jako Výsledovka, a Příloha. Posledním jmenovaným dokumentem, přílohou, se vysvětlují a doplňují údaje, které jsou zmíněné v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může dále zahrnovat přehled o peněžních tocích (cash flow) nebo soupis změn vlastního kapitálu.

Účetní závěrka se zpravidla přikládá k daňovému přiznání a také je ve většině případů zasílána do registru obchodního rejstříku. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku ty účetní jednotky, které nemají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Výjimkou jsou akciové společnosti, které vždy sestavují závěrku v plném rozsahu.

Jaké údaje musí obsahovat?

 • jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky,
 • bydliště nebo místo podnikání,
 • identifikační číslo, pokud ho má účetní jednotka přiděleno,
 • právní formu účetní jednotky,
 • předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
 • rozvahový den, případně i jiný termín, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 • datum a čas sestavení účetní závěrky,
 • podpis statutárního orgánu nebo účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona o účetnictví.

Mohlo by vás také zajímat:

Přístupová práva
Možnosti pro vlastní úpravy agend
Propojení POHODY s e-shopem

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499551 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: