Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Účetní pojmy > Finanční leasing

Finanční leasing

Pronájem dlouhodobého majetku je možnost, jak získat majetek potřebný pro podnikání bez dostatku finančních prostředků.

Finanční leasing

Jde o pronájem věci za úplatu s jejím odkoupením při ukončení nájmu. Financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti. V okamžiku ukončení leasingu přechází vlastnictví na zákazníka.

Většina leasingových společností požaduje zaplacení tzv. nulté splátky (akontace), která je vyšší než ostatní domluvené pravidelné splátky. Ze smlouvy o leasingu je vždy nutné odvodit, zda se jedná o zvýšenou splátku, nebo zálohu. Charakter nulté splátky totiž ovlivňuje období, ve kterém je možné uplatnit odpočet DPH. Daňově uznatelné náklady neovlivňuje, do nákladů se uplatňuje formou časového rozlišení. Zvýšenou splátku je možné uplatnit do odpočtu v období vzniku leasingové smlouvy, záloha nemůže obsahovat DPH, proto ji uplatňovat nelze.

Nájemné a finanční činnost

Pravidelné splátky jsou tvořeny nájemným za pronajatý majetek a částkou účtovanou za finanční činnost pronajímatele, která obsahuje ziskovou marži. Obě částky podléhají DPH a sazby jsou uvedeny v leasingové smlouvě. Splátkový kalendář je daňovým dokladem z hlediska daně z přidané hodnoty. Součástí pravidelných splátek je i pojistné (zákonné a havarijní). Hodnota pojistného nepodléhá DPH.

Vliv leasingu na daň z příjmů

Hlavním problémem při účtování leasingu je časové rozlišení zvýšené splátky s ohledem na daňově uznatelné náklady. V účetnictví je potřeba náklady leasingu časově rozlišit. Pro daň z příjmů může být uplatněna pouze alikvótní část celkových nákladů pronájmu, které připadají na běžný rok. Pouze při nájmu drobného dlouhodobého majetku lze uplatnit výdaje bez rozlišení včetně zvýšené splátky.


Mohlo by vás také zajímat:

Evidence majetku v účetním programu POHODA
Elektronická fakturace
Výkaz pro Intrastat v POHODĚ

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501990 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: