Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Účtujeme v POHODĚ > Rozúčtování dokladu na více účtů

1.3 Rozúčtování dokladu na více účtů

Rozúčtování částek na základ daně a DPH je řešeno přímo v jednotlivých řádcích předkontace.

Často se však dostanete do situace, kdy potřebujete doklad rozúčtovat na více souvztažných účtů. Například vystavíte fakturu na prodej zboží (311/604) a jeho montáž (311/602). Při zaúčtování takového dokladu můžete postupovat dvěma způsoby:

  • Rozúčtování položkovým dokladem
    Vytvoříte doklad s položkami a u každé položky uvedete jinou předkontaci. Jestliže předkontaci u některé položky neuvedete, uplatní se předkontace uvedená ve formuláři agendy. Je-li v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování zatržená volba Sumarizovat položky se stejnou předkontací, tak se položky se stejnými souvztažnými účty sečtou a vytvoří jeden řádek zaúčtování do deníku. Výhodou tohoto postupu je, že se zaúčtování zachová i při následných opravách dokladu. Všechny účetní operace musí být zpracovány formou předkontací.
  • Ruční rozúčtování dokladu
    U dokladů můžete provést ruční rozúčtování přímo v agendě Účetní deník buď prostřednictvím povelu Záznam/Rozúčtování, nebo klávesové zkratky CTRL+R. Zvolíte si řádky, které chcete rozúčtovat, a zapíšete texty, částky a souvztažné účty. Výhodou tohoto řešení je, že pro méně časté operace nemusíte vytvářet předkontace. Nevýhodou je nutnost znovu doklad rozúčtovat po jeho opravě. Na tuto skutečnost POHODA upozorní při ukládání dokladu.