Skip Navigation LinksSTORMWARE > REPORT Designer > Příručka REPORT Designer > Úvod > Přehled tlačítek nástrojových lišt

1.6 Přehled tlačítek nástrojových lišt

Nástrojové lišty obsahují tlačítka nejčastěji používaných funkcí. Zde uvádíme přehled tlačítek se stručným popisem a uvedením případné klávesové zkratky.

Standardní lišta

Tlačítko Název Klávesy Povel
11%20SL01%20novy.bmp Nový CTRL+N Soubor/Nový
11%20SL02%20otevrit.bmp Otevřít CTRL+O Soubor/Otevřít
11%20SL03%20ulozit.bmp Uložit CTRL+S Soubor/Uložit
11%20SL04%20tisk.bmp Tisk CTRL+P Soubor/Tisk
11%20SL05%20nahled.bmp Náhled Soubor/Náhled
11%20SL06%20obnovit.bmp Obnovit data
11%20SL07%20vyjmout.bmp Vyjmout SHIFT+DELETE Úpravy/Vyjmout
11%20SL08%20kopirovat.bmp Kopírovat CTRL+C Úpravy/Kopírovat
11%20SL09%20vlozit.bmp Vložit CTRL+V Úpravy/Vložit
11%20SL10%20zpet.bmp Zpět ALT+BACKSPACE Úpravy/Zpět
11%20SL11%20znovu.bmp Znovu CTRL+Y Úpravy/Znovu
11%20SL12%20vyber.bmp Výběr S Vložit/Výběr
11%20SL13%20datap.bmp Databázové pole Vložit/Databázové pole
11%20SL14%20textp.bmp Textové pole Vložit/Textové pole
11%20SL15%20soucp.bmp Součet Vložit/Součtové pole
11%20SL16%20skup.bmp Skupina
11%20SL17%20sekce.bmp Sekce Vložit/Sekce
11%20SL18%20cara.bmp Čára Vložit/Čára
11%20SL19%20ramec.bmp Rámeček Vložit/Rámeček
11%20SL20%20barcd.bmp Čárový kód Vložit/Čárový kód
21_1.png QR kód Vložit/QR kód
11%20SL21%20logo.bmp Logo firmy Vložit/Logo
11%20SL22%20obr.bmp Obrázek Vložit/Obrázek
11%20SL23%20graf.bmp Graf Vložit/Graf
11%20SL24%20zoom.bmp Zvětšit Zobrazit/Měřítko
11%20SL25%20zoom%20.bmp Zmenšit Zobrazit/Měřítko

Zarovnávací lišta

Tlačítko Název Klávesy Povel
12%20ZL01%20pdop.bmp Přenést dopředu CTRL+PLUS Objekt/Přenést dopředu
12%20ZL02%20pdoz.bmp Přenést dozadu CTRL+MINUS Objekt/Přenést dozadu
12%20ZL03%20pbliz.bmp Přenést blíž Plus Objekt/Přenést blíž
12%20ZL04%20pdal.bmp Přenést dál Minus Objekt/Přenést dál
12%20ZL05%20left.bmp Zarovnat vlevo CTRL+Vlevo Objekt/Zarovnat vlevo
12%20ZL06%20right.bmp Zarovnat vpravo CTRL+Vpravo Objekt/Zarovnat vpravo
12%20ZL07%20top.bmp Zarovnat nahoru CTRL+Nahoru Objekt/Zarovnat nahoru
12%20ZL08%20bott.bmp Zarovnat dolů CTRL+Dolů Objekt/Zarovnat dolů
12%20ZL09%20sirka.bmp Zarovnat šířku Objekt/Zarovnat šířku
12%20ZL10%20vyska.bmp Zarovnat výšku Objekt/Zarovnat výšku
12%20ZL11%20size.bmp Zarovnat velikost Objekt/Zarovnat velikost
12%20ZL12%20grid.bmp Mřížka M Zobrazit/Mřížka
12%20ZL13%20horiz.bmp Prohodit horizontálně CTRL+Hvězdička Kontextová nabídka
12%20ZL14%20vert.bmp Prohodit vertikálně CTRL+Lomeno Kontextová nabídka
12%20ZL15%20swap.bmp Přilepit pod sebe Kontextová nabídka
12%20ZL16%20hsize.bmp Vzít výšku textu Kontextová nabídka
12%20ZL17%20hvsize.bmp Vzít velikost textu Kontextová nabídka

Formátovací lišta

Tlačítko Název Klávesy Povel
13%20LV01%20fontf.bmp Písmo CTRL+SHIFT+F Vlastnosti/Písmo
13%20LV02%20fonts.bmp Velikost písma CTRL+SHIFT+P Vlastnosti/Velikost
13%20LV03%20bold.bmp Tučně CTRL+B Vlastnosti/Řez
13%20LV04%20ital.bmp Kurzíva CTRL+I Vlastnosti/Řez
13%20LV05%20under.bmp Podtržení CTRL+U Vlastnosti/Styl
13%20LV06%20algnl.bmp Zarovnat vlevo CTRL+L Vlastnosti/Zarovnání
13%20LV07%20algnc.bmp Zarovnat na střed Vlastnosti/Zarovnání
13%20LV08%20algnr.bmp Zarovnat vpravo CTRL+R Vlastnosti/Zarovnání
13%20LV09%20vlast.bmp Vlastnosti ALT+ENTER