Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

1.3 Přehled funkcí

Co umožňuje aplikace REPORT Designer? Stručný souhrn možností a použitých principů uvádíme v následujícím textu.

Úprava tiskových sestav

Aplikace REPORT Designer umožňuje upravit originální tiskovou sestavu nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat podle vlastních požadavků. Ke každé sestavě lze vytvořit libovolný počet uživatelských variant s jiným designem, jinými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích. Mezi další možnosti patří vytváření tzv. manažerských sestav obsahujících přehledné grafy nebo jiné grafické výstupy zohledňující více kritérií – analýzy.

Síťový provoz

Síťová verze ekonomicko-informačního systému POHODA umožňuje současnou práci více uživatelů na počítačích propojených do sítě. Stejně tak je přístupná aplikace REPORT Designer ze všech stanic vaší počítačové sítě.

Pobočkové zpracování dat

Podle aktuálních licenčních podmínek je možné aplikaci REPORT Designer používat také na pobočkách v rámci pobočkového zpracování dat.

Aktualizace systému

Program REPORT Designer je výrobcem průběžně aktualizován. Nejvíce se změny týkají zavádění nových funkcí a úprav vzniklých na základě námětů uživatelů.

Bezpečnost

Bezpečnost systému je zajišťována použitím přístupových práv a hesel. Upravené i originální tiskové sestavy lze zabezpečit proti neoprávněnému přístupu.