1.5 Přehled povelů nabídek

Zde uvádíme přehled povelů nabídek se stručným popisem a uvedením případné klávesové zkratky.

Nabídka Soubor

Název Popis Klávesa
Nový… Umožní vytvořit novou tiskovou sestavu. CTRL+N
Otevřít… Umožní otevřít a upravovat již existující tiskovou sestavu. CTRL+0
Zavřít Ukončí práci a uzavře tiskovou sestavu.
Uložit Vyvolá uložení tiskové sestavy. CTRL+S
Uložit jako… Umožňuje uložení tiskové sestavy pod jiným názvem.
Uložit DAT soubor Uložení definice datového zdroje tiskové sestavy do souboru s příponou .dat
Nastavení stránky… Umožní nastavení parametrů tiskové sestavy, okraje, atd.
Nastavení… Nastavení parametrů programu REPORT Designer.
Tisk … Vytiskne sestavu v módu Návrhu. CTRL+P
Náhled… Zobrazí náhled na tiskovou sestavu.
Tiskárna… Umožňuje nastavení parametrů tisku aplikace POHODA.
Odeslat… Umožňuje odeslání tiskové sestavy elektronickou poštou jako přílohu.
Vlastnosti… Umožňuje změnit souhrnné informace o tiskové sestavě.
Konec Ukončí aplikaci.

Nabídka Úpravy

Název Popis Klávesa
Zpět Vrátí zpět provedené úpravy. ALT+BACKSPACE
Znovu Zopakuje poslední úpravy. CTRL+Y
Vyjmout Smaže vybrané objekty. SHIFT+DELETE
Kopírovat Zkopíruje vybrané objekty do schránky. CTRL+C
Vložit Vloží objekty ze schránky do návrhu tiskové sestavy. CTRL+V
Smazat Smaže vybrané objekty. DELETE
Vybrat vše Vybere všechny objekty v návrhu tiskové sestavy. CTRL+A
Vložit objekt… Umožňuje vložit do návrhu tiskové sestavy tzv. OLE objekt.
Propojení Umožňuje další práci s vloženými OLE objekty.
Aktivace OLE Otevře vybraný OLE objekt v aplikaci, která ho vytvořila.

Nabídka Vložit

Název Popis Klávesa
Výběr Režim výběru objektů. S
Čára Umožní vložit libovolnou čáru do návrhu tiskové sestavy.
Rámeček Umožní vložit obdélník, elipsu nebo ovál do návrhu.
Databázové pole Vloží do návrhu databázové pole, proměnnou nebo vzorec.
Textové pole Umožní vložit do návrhu sestavy popisný text.
Součtové pole Vložení objektu, který zpracovává zadaný údaj definovanou funkcí.
Čárový kód Vloží do návrhu tiskové sestavy čárový kód.
QR kód Umožní vložit QR kód
Logo firmy Vloží do tiskové sestavy Logo definované v Globálním nastavení
Obrázek Umožní vložit rastrový obrázek.
Graf Vloží do návrhu sestavy graf.
Sekce Umožní práci s objekty Sekce a Skupina.

Nabídka Objekt

Název Popis Klávesa
Vlastnosti Umožní nastavit vlastnosti všech objektů v návrhu. ALT+ENTER
Přenést dopředu Přenese vybraný objekt před všechny ostatní objekty. CTRL+PLUS
Přenést dozadu Přenese vybraný objekt za všechny ostatní objekty. CTRL+MINUS
Přenést blíž Přenese vybraný objekt před Plus jeden objekt dopředu.
Přenést dál Přenese vybraný objekt za Minus jeden objekt dozadu.
Zarovnat vlevo Zarovná všechny vybrané objekty podle levého okraje. CTRL+VLEVO
Zarovnat vpravo Zarovná všechny vybrané objekty podle pravého okraje. CTRL+VPRAVO
Zarovnat nahoru Zarovná všechny vybrané objekty podle horního okraje. CTRL+NAHORU
Zarovnat dolů Zarovná všechny vybrané objekty podle spodního okraje. CTRL+DOLŮ
Zarovnat šířku Zarovná všechny vybrané objekty na stejnou šířku.
Zarovnat výšku Zarovná všechny vybrané objekty na stejnou výšku.
Zarovnat velikost Zarovná všechny vybrané objekty na stejnou velikost.

Nabídka Zobrazit

Název Popis Klávesa
Měřítko
50 % - 190 % Nastaví měřítko podle zvoleného parametru.
Zvětšit Přiblíží návrh sestavy o jeden krok.
Zmenšit Oddálí návrh sestavy o jeden krok.
Mřížka Zapne/Vypne zarovnávací mřížky. M
Pravítko Zapne/Vypne pomocná pravítka. P
Barva papíru … Nastaví barvu podkladu tiskové sestavy.
Obsah objektu Zobrazí obsah zvoleného OLE objektu.

Nabídka Okno

Název Popis Klávesa
Kaskáda Vyrovná okna návrhů kaskádovitě na sebe.
Horizontálně Vyrovná okna návrhů vedle sebe horizontálně.
Uspořádat ikony Vyrovná minimalizovaná okna návrhů.
Standardní lišta Zapne/Vypne zobrazení standardní lišty tlačítek povelů.
Formátovací lišta Zapne/Vypne lištu povelů formátování.
Zarovnávací lišta Zapne/Vypne lištu povelů zarovnávání.
Stavový řádek Zapne/Vypne zobrazení stavového informačního řádku.
1 FV.rph Seznam otevřených návrhů s názvem souboru návrhu.

Nabídka Nápověda

Název Popis Klávesa
Témata nápovědy Otevře hlavní nápovědu aplikace REPORT Designer.
Jak používat nápovědu Vyvolá popis používání nápovědy.
Tip dne Zobrazí Tip dne.
Historie sestav Kontrola průběhu změn tiskových sestav. CTRL+F12
O aplikaci Zobrazí informace o aplikaci REPORT Designer.

Kontextová nabídka kurzoru myši

Název Popis Klávesa
Vlastnosti Otevře okno Vlastnosti objektu. ALT+ENTER
Prohodit horizontálně U dvou vybraných objektů zamění horizontální pozici.
Prohodit vertikálně U dvou vybraných objektů zamění vertikální pozici.
Přilepit pod sebe

Zarovná textové objekty těsně pod sebe.

Vzít výšku textu Nastaví výšku textového objektu podle velikosti písma.
Vzít velikost textu Nastaví výšku i šířku textu.
Vyjmout Smaže vybrané objekty. SHIFT+DELETE
Kopírovat Zkopíruje vybrané objekty do schránky. CTRL+C
Smazat Smaže vybrané objekty. DELETE