Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

3.5 Nabídka Zobrazit

Nabídka Zobrazit obsahuje povely pro úpravu vzhledu návrhu.

Měřítko

Povel zvětší (přiblíží) nebo zmenší (oddálí) měřítko návrhu tiskové sestavy podle potřeby uživatele. K dispozici je škála hodnot 50 –190 % a povely ZvětšitZmenšit.

Mřížka

Nechcete-li zarovnávat objekty podle mřížky, vypněte ji.

Povel zapne, nebo vypne mřížku. Je-li mřížka zapnutá, objekty se zarovnávají podle ní. Velikost posunutí objektů při jejich přesunu pomocí myši či kurzorových šipek je dána nastavením v poli Mřížka, resp. Krok kurzoru, které se stejně jako rozteč bodů mřížky nastavuje povelem Soubor/Nastavení. Blíže viz popis u nabídky Soubor.

Pravítko

58_1.png

Pokud chcete mít na obrazovce více místa, vypněte pravítka. Pak je možné se prostřednictvím posuvníku přesunout v návrhu tiskové sestavy doprava, a tím „zakrýt“ popis sekcí. Na obrazovce budete mít zobrazen pouze samotný návrh.

Povel zobrazí nebo skryje vertikální a horizontální pravítko. Vertikální pravítko obsahuje i popis sekcí a horizontálně se neposouvá. Proto máte pořád přehled, které sekce na obrazovce vidíte.

Barva papíru

58_2.png

Povel umožní uživateli nastavit barvu podkladu tiskové sestavy. Uživatel si může zvolit ze základních barev, případně v rozšířeném dialogovém okně, po stisku tlačítka Definovat vlastní barvy, nadefinovat barvy podle svých kritérií. Barva papíru nemá žádný vliv na náhled a tisk sestavy.

Obsah objektu

58_3.bmp

Vypnout zobrazení obsahu objektů doporučujeme v případě, kdy je do návrhu sestavy vloženo velké množství obrázků a OLE objektů a práce s návrhem tiskové sestavy se výrazně zpomalí.

Je-li tento povel zatržen, zobrazí se v návrhu sestavy obsah obrázků a OLE objektů, které byly do sestavy vloženy. V případě, že není tato volba zatržena, v návrhu sestavy se místo vložených OLE objektů a obrázků objevují proškrtnuté rámečky.