Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

3.8 Místní nabídka

Název objektu je v místní nabídce uveden vždy jako první.

Po stisku pravého tlačítka myši na některém z objektů se objeví místní nabídka, která obsahuje příkazy často používané v souvislosti s tímto objektem. Některé z příkazů již byly popsány výše, jiné, které je možné nalézt pouze v místní nabídce, popíšeme zde.

V místní nabídce je jako vždy jako první uveden název objektu, ke kterému se vztahuje místní nabídka.

U objektů databázové, textovésoučtové pole můžete mimo jiné nalézt povely:

Vzít výšku textu

63_1.bmp

Tento povel je vhodné použít po změně velikosti fontu, protože ta změní velikost objektu procentuálně, a přitom se snaží zachovat shodný poměr výšky a šířky objektu.

Nastaví výšku textového objektu podle použitého písma. Automaticky se provede při vkládání nového textového objektu.

V levé části obrázku je vidět vždy situace před použitím povelu, v pravé části po použití povelu.

Tento povel je velmi často používaný uživateli v případě, kdy je třeba maximálně uspořit prostor tiskové sestavy na výšku, a je tedy nutné minimalizovat ztráty způsobené příliš vysokými objekty.

Vzít velikost textu

63_2.bmp

Nastaví výšku i šířku textového objektu podle velikosti písma. K šířce textu se navíc připočítá 10 %, které korigují mírné odchylky šířky fontů na různých tiskárnách.

Vyberete-li více těchto objektů, v místní nabídce se objeví povely:

63_3.bmp

Prohodit horizontálně

Prohodí vybrané objekty v horizontálním směru.

Prohodit vertikálně

64_1.bmp

Prohodí vybrané objekty ve vertikálním směru. Vertikální prohození je možné pouze v rámci jedné sekce.

Před tímto povelem je vhodné použít povel Vzít výšku textu.

Přilepit pod sebe

64_2.bmp

Tímto povelem, který zarovná všechny vybrané textové objekty těsně pod sebe, docílíte správného řádkování textů pod sebou.

U objektů čárový kód, logo firmy a obrázek můžete v místní nabídce nalézt povel:

Srovnat proporce

Chcete-li u obrázku zachovat původní poměr výšky a šířky a přitom změnit jeho velikost, nastavte potřebnou šířku a zvolte povel Srovnat proporce z místní nabídky.

Povel nastaví původní poměr mezi výškou a šířkou objektu, který je u čárového kódu dán příslušnou normou, u obrázku původním rozměrem a u loga poměrem 2:3.

64_3.bmp

Povel vždy vychází z aktuální šířky objektu, a proto, aby nastavil původní poměr mezi výškou a šířkou, upravuje výšku objektu.