Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

3.4 Nabídka Objekt

Nabídka Objekt obsahuje povely pro manipulaci s objekty.

Vlastnosti

ALT+ENTER vyvolá dialogové okno Vlastnosti objektu.

Klíčová funkce pro nastavování vlastností objektů. Povel budete používat poměrně často, proto je přístupný přes klávesovou zkratku ALT+ENTER a také z místní nabídky, která se objeví po stisku pravého tlačítka myši nad objektem (první položkou v místní nabídce je vždy název objektu). Vlastnosti můžete rovněž vyvolat poklepáním myší na vybraném objektu.

Dialogové okno Vlastnosti objektu je rozčleněno na několik záložek. Pro objekty různých typů jsou k dispozici různé záložky, na kterých je možné nastavit různé vlastnosti. Jejich podrobný popis je uveden v kapitole Vlastnosti objektů, resp. Přílohy – Praktické příklady nastavení vlastností.

Přenést objekt

O výběru objektů pojednává kapitola Základní dovednosti.

Povely začínající slovem Přenést slouží k přenesení objektu před nebo za ostatní překrývající se objekty. Každý povel je funkční jen v případě, že je vybrán pouze jeden objekt v rámci jedné sekce.

Rámečky a čáry, které mohou přesahovat přes několik sekcí, leží vždy až za ostatními objekty.

Vybraný objekt poznáte podle značek v rozích objektu.

Přenést dopředu

Povel přenese vybraný objekt úplně dopředu před všechny ostatní objekty.

56_1.png

Přenést dozadu

Povel přenese vybraný objekt úplně dozadu za všechny ostatní objekty.

56_2.png

Přenést blíž

Povel přenese vybraný objekt dopředu před jeden objekt.

56_3.png

Přenést dál

Povel přenese vybraný objekt dozadu za jeden objekt.

56_4.png

Zarovnat objekty

Jak vybrat více objektů se dozvíte v kapitole Základní dovednosti.

Povely začínající slovem Zarovnat jsou přístupné pouze tehdy, když je vybráno více objektů. Slouží k zarovnání všech vybraných objektů podle hlavního objektu. Hlavní objekt má značky kolem sebe vyplněny černě, ostatní vybrané objekty mají značky pouze černě orámované a prázdné.

V levé části obrázku je zobrazen stav před provedením povelu, v pravé části po provedení daného povelu.

Zarovnat vlevo

57_1.bmp

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly vyrovnány zároveň s levým okrajem hlavního objektu. Blíže viz obrázek.

Zarovnat vpravo

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly vyrovnány zároveň s pravým okrajem hlavního objektu.

Zarovnat nahoru

57_2.bmp

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly vyrovnány zároveň s horním okrajem hlavního objektu. Blíže viz obrázek.

Zarovnat dolů

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly vyrovnány zároveň s dolním okrajem hlavního objektu.

Zarovnat šířku

57_3.bmp

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly stejně široké jako hlavní objekt. Změna šířky se provádí vždy s pravým okrajem objektů, levé okraje (levý horní roh) zůstávají na místě.

Zarovnat výšku

57_4.bmp

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly stejně vysoké jako hlavní objekt. Změna se provádí s dolním okrajem objektů.

Zarovnat velikost

57_5.bmp

Povel zarovná všechny vybrané objekty tak, aby byly stejně vysoké i široké jako hlavní objekt. Levý horní roh objektů zůstává na místě, posunuje se spodní a pravý okraj objektů.