3.7 Nabídka Nápověda

Nevíte-li si rady s ovládáním nápovědy, zvolte povel Jak používat nápovědu z nabídky Nápověda.

Témata nápovědy

62_1.png

Povel otevře nápovědu pro program REPORT Designer. Prostřednictvím ikony Zobrazit můžete zobrazit tři záložky:

  • Obsah – na záložce je nápověda rozdělena do jednotlivých kapitol.
  • Rejstřík – na záložce je z informací nápovědy zpracován přehledný rejstřík, prostřednictvím kterého je možné se rychle přepnout na potřebné téma.
  • Hledat – záložka slouží k vyhledání příslušného tématu prostřednictvím zadání slov, které téma obsahuje. V případě, že nevíte, ve kterém tématu se informace vyskytuje, je tato záložka nejvhodnější.

Kdykoliv v programu stisknete funkční klávesu F1, objeví se příslušné téma nápovědy. Nápovědu lze rovněž vyvolat z dialogového okna Vlastnosti objektů prostřednictvím stejnojmenného tlačítka.

Jak používat nápovědu

62_2.png

Jestliže nevíte, jak používat nápovědu ve Windows, zvolte tento povel z nabídky Nápověda. V dialogovém okně Nápověda pro systém Windows se dozvíte všechny potřebné informace.

Historie sestav

62_3.png

Pomocí tohoto povelu můžete kontrolovat, jak byly za dané období vybrané tiskové sestavy změněny. Povel vyvoláte i stiskem klávesové zkratky CTL+F12.

62_4.png

Program do pravé části dialogového okna vypíše všechny soubory tiskových sestav, které se nachází v uvedeném adresáři. Dále je nutné nastavit období, ve kterém chcete zjistit seznam úprav, vybrat příslušnou tiskovou sestavu a stisknout tlačítko OK. Objeví se dialogové okno, v němž jsou vypsány změny, které byly u tiskové sestavy v zadaném období provedeny.

O aplikaci

Číslo release si připravte před kontaktováním technické podpory.

Zobrazí název programu, vlastníka licence programu a číslo release, které budete potřebovat v případě využívání služeb technické podpory.