Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

8 Nabídka Vozidla

Agenda Vozidla ve stejnojmenné nabídce slouží k evidenci všech vozidel využívaných v podnikání. Formulář agendy je rozdělen na záložku Základní údaje, která obsahuje základní informace o vozidle, a záložku Technické informace s údaji z technického průkazu vozidla.

Podle výběru v poli Vlastnictví budou uplatňovány výdaje na provoz, resp. počítány náhrady jízdních výdajů při pracovních cestách:

  • Firemní – zvolte u vozidla zahrnutého do obchodního majetku poplatníka nebo u vozidla v nájmu. Veškeré výdaje na provoz vozidla se zapisují do účetnictví a náhrady se nepočítají.
  • Soukromé – zvolte u vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou základní náhrady za 1 km a náhrady za spotřebované pohonné hmoty.
  • Soukromé-PHM – zvolte u vozidla, které není zahrnuto do obchodního ma­jetku poplatníka, ale v obchodním majetku zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné uplatnil jako výdaj v rámci podnikání, nebo u vozidla vypůjčeného. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhradu uplatnit nelze.

Průměrnou normu spotřeby podle technického průkazu uveďte v poli Spotřeba. Lze zadat buď rovnou průměrnou hodnotu, nebo po stisknutí tlačítka F5 doplnit údaje podle technického průkazu a program průměrnou hodnotu dopočítá. U firemního vozidla není nutné spotřebu vyplňovat.

Od zatržení či nezatržení pole Používat skutečné ceny PHM se odvíjí způsob výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty v cestovních příkazech. U firemního vozidla je tato volba zašedlá.

Záložka Technické informace

Záložka obsahuje údaje z technického průkazu vozidla, mimo jiné pole Kód, které slouží od r. 2022 pro výpočet silniční daně v programu TAX.

Záložka Technické informace

Záložka Pauzy

Záložka obsahuje údaje o termínech, kdy jednotlivá vozidla nejezdila, např. byla v servisu apod. Pauzu můžete buď zapsat ručně přímo na tuto záložku v agendě Vozidla, nebo do agendy Pauzy vozidel. Zadaná pauza se objeví v obou agendách.

Záložka Servis

Záložka obsahuje historii záznamů o jednotlivých vozidlech, např. opravy, STK a umožňuje tak sledovat náklady na jednotlivá vozidla. Na tuto záložku se záznamy přidávají prostřednictvím povelu Záznam/Vložit servisní akci nebo pomocí povelu Vložit akci z místní nabídky po stisknutí pravého tlačítka myši. Oba povely otevřou agendu Servisní kniha pro zápis konkrétního servisního záznamu.

Záložka Jízdy

Tato záložka eviduje všechny jízdy, které byly vykonány příslušným vozidlem. Jízdy se sem načítají z agendy Kniha jízd.

Záložka Čerpání PHM

Záložka obsahuje přehled čerpání pohonných hmot za vozidlo. Údaje o čerpání pohonných hmot vstupují na tuto záložku z agendy Kniha jízd.

Záložka Termíny

Záznamy na této záložce upozorňují na termíny akcí prováděných s vybraným vozidlem. Upozornění na zvolenou akci je možné vázat buď na počet měsíců, nebo na počet ujetých kilometrů. Jakmile nastane termín, kdy má být akce provedena, zobrazí se při otevření programu upozornění.

Do pole Typ vyberte ze seznamu druh akce, na kterou má být upozorněno. Pokud budete chtít upozornění vázat na počet kilometrů, vyplňte pole Km a Tachometr. Do pole Tachometr zadejte výchozí hodnotu, ke které se bude přičítat údaj z pole Km. Vyjde tak konečný stav tachometru, po jehož dosažení bude na akci upozorněno. Když například do pole Tachometr uvedete jeho počáteční stav 8 000 a do pole Km uvedete 10 000, bude program vypisovat upozornění na akci od chvíle, kdy stav tachometru vozidla dosáhne hodnoty 18 000.

Jestliže budete chtít vázat upozornění na počet měsíců, vyplňte hodnoty polí MěsíceDatum. Do pole Datum zadejte výchozí datum, ke kterému se připočte hodnota v poli Měsíce. Od výsledného data bude program vypisovat upozornění na plánovanou akci. Jako výchozí datum zvolíte např. 04. 12. 2022 a do pole Měsíce zadáte hodnotu 2. Podle takto zadaných údajů bude na termín poprvé upozorněno 4. 2. 2023.

Záložka Termíny

Záložka Smlouvy

Záložka obsahuje přehled smluv k pojištění daného vozidla. Údaje o smlouvách vstupují na tuto záložku z agendy Evidence smluv.

Záložka Dokumenty

Prostřednictvím této záložky si můžete přehledně uspořádat své smlouvy, tabulky a další dokumenty vztahující se k danému vozidlu. Nejprve je však nutné nastavit používání složky dokumentů v agendě Globální nastavení/Ostatní.

SERVISNÍ KNIHA

Agenda obsahuje historii servisních záznamů o jednotlivých vozidlech, např. opravy, servisní prohlídky apod.

PAUZY VOZIDEL

Agenda obsahuje údaje o obdobích, kdy jednotlivá vozidla nejezdila, včetně uvedení důvodu, dodavatele akce apod.

EVIDENCE SMLUV

V této agendě lze evidovat smlouvy o pojištění vozidel. Kromě základních údajů o smlouvách, jako jsou číslo smlouvy, druh pojištění, roční pojistné, částka a perioda platby či platnost smlouvy, v ní lze evidovat také jednotlivé platby a nehody.

EVIDENCE SMLUV