Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

6 Zálohování dat

Aby byli uživatelé programu GLX uchráněni ztráty dat, nabízí GLX zálohování dat při každém ukončení programu. Zálohovat lze na jakékoliv médium, např. na záložní pevný disk, výměnný disk, CD nosiče, flash disky apod.

Zálohování dat

Zálohy provádějte pravidelně a média ukládejte na bezpečné místo. Při výpadku elektrického proudu nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.

Název záložního souboru obsahuje datum pořízení zálohy a název původního souboru, který se standardně skládá z názvu programu GLX a IČ účetní jednotky. Např. pro účetní jednotku s IČ 11223344 se vytvoří soubor Záloha 200124- GLX_11223344.zip. Data jsou zkomprimována do formátu zip.

Obnovení dat ze zálohy

V případě potřeby můžete znovu zavést data ze zálohy. Nejprve se ujistěte, že účetní jednotka, jejíž data chcete obnovovat, je otevřená. Poté zvolte povel Načíst zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Můžete použít posledně provedenou zálohu nebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Obnovení dat ze zálohy

Otevřít správnou účetní jednotku a vybrat odpovídající zálohu je důležité proto, že stávající data budou přepsána záložní kopií.

Připomínáme, že načíst lze pouze ta data, která byla dříve zálohována. Po provedení funkce budou data účetní jednotky v tomtéž stavu jako v okamžiku vytvoření záložní kopie.