Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Příručka uživatele > Přehled podporovaných funkcí

2 Přehled podporovaných funkcí

Tato kapitola obsahuje stručný souhrn možností programu GLX. Vzhledem k rozsáhlé funkčnosti programu se nejedná o úplný seznam funkcí. Konkrétní rozsah a kombinace funkcí závisí na instalované variantě programu.

Základem programu GLX je kniha jízd, která umožňuje jednoduché a rychlé vytvoření libovolného množství jízd nejen pro firemní, ale i soukromá vozidla, pokud jsou používána pro pracovní cesty. Kromě běžného zápisu tras do knihy jízd lze jízdy vkládat také pomocí automapy České republiky a Evropy. Další možností je kopie jízdy podle kalendáře, která umožňuje hromadně vytvořit jízdy podle zvolené trasy, a to v termínech vybraných v kalendáři. Pro jízdy, které se pravidelně opakují, můžete využít funkci opakování jízdy. Pomocníkem pro hromadné generování jízd je rekonstrukce knihy jízd, kterou vygenerujete jízdy do zvoleného období pomocí přehledného průvodce.

Ke každé jízdě lze zadávat údaje o čerpání pohonných hmot, a to buď ručně, nebo načtením údajů z výpisů z CCS karet. Po načtení výpisů dojde k automatickému spárování záznamů jednotlivých čerpání pohonných hmot s odpovídající jízdou. V programu můžete také sledovat spotřebu či evidovat další výdaje na jednotlivá vozidla, např. nákup náhradních dílů, servis apod.

Agenda Vozidla slouží k evidenci všech vozidel využívaných v podnikání. Ke každému vozidlu lze nastavit automatickou kontrolu termínů akcí souvisejících s vybraným vozidlem, a to buď s vazbou na uplynutí určitého období, nebo ujetí určitého počtu kilometrů. Jakmile nastane termín, kdy má být akce provedena, zobrazí se při otevření programu upozornění.

GLX umožňuje také vytvářet cestovní příkazy, a to jak tuzemské, tak i zahraniční. Po vyplnění skutečných etap a dalších povinných údajů program automaticky vypočítá náhrady za použití soukromého vozidla, tuzemské i zahraniční stravné a kapesné a vyúčtuje poskytnuté zálohy. Cestovní příkazy jsou propojeny s knihou jízd, a proto lze snadno jednotlivé pracovní cesty mezi agendami kopírovat.

Ze záznamů v cestovních příkazech lze vytvářet účetní doklady, které je možné prostřednictvím XML komunikace zaúčtovat do ekonomicko-informačního systému POHODA.