Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Příručka uživatele > Zavedení účetní jednotky

5 Zavedení účetní jednotky

Program GLX umožňuje zpracovávat prakticky neomezený počet účetních jednotek. Novou účetní jednotku založíte v agendě Účetní jednotky pomocí povelu Vložit z nabídky Záznam/Editace, stisknutím klávesy INSERT nebo kliknutím na ikonu Zavedení účetní jednotky.

Zavedení účetní jednotky

Tento povel spustí Průvodce zavedením účetní jednotky, který umožňuje zvolit požadovaný způsob zavedení nové účetní jednotky. V průvodci máte na výběr založení úplně nové účetní jednotky (databáze), anebo zavedení již existujícího účetnictví převodem databáze.

Pokud zvolíte Založení nové účetní jednotky v oddíle A., nabídnou se na další straně průvodce další možnosti vytvoření účetní jednotky: zavedení nového účetnictví, převedení dat ze starší verze programu, záložní kopie nebo smazané firmy, anebo vytvoření zkušební účetní jednotky Svoboda s. r. o. se vzorovými daty k procvičení práce v programu.

Pokud chcete do aktuální verze programu převést účetnictví ze starší verze, zvolte na úvodní straně průvodce v oddíle B. Převod dat možnost Převod jedné databáze, resp. Hromadný převod databází. Na následující straně průvodce klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte cestu k databázovému souboru, který budete chtít do programu převést.

Účetní jednotku můžete založit také načtením z programu POHODA. V tomto případě zvolte v oddíle C. Načtení dat z programu POHODA možnost Převod jedné databáze, resp. Hromadný převod databází. Tato volba umožní naimportovat všechny potřebné záznamy, mimo jiné převede do agendy Pracovníci všechny záznamy z agendy Řidiči v programu POHODA. Pokud se při převodu vozidel bude shodovat jejich název a SPZ, bude do agendy Vozidla převeden pouze jeden záznam. Program na tuto skutečnost upozorní v záznamu o převodu.

Změna aktuálního roku

Změna aktuálního roku

Povelem Změnit období z nabídky Záznam lze nastavit účetní rok. Pracovat můžete buď pouze v jednom roce, který vyberete v poli Změnit rok na, nebo ve všech letech. V takovém případě zatrhněte volbu Vybrat všechny roky.

Uzavření vybraného roku

Povelem Uzavřít rok z nabídky Záznam lze uzavřít, resp. zrušit uzavření vybraného roku. Po uzavření již nebude možné provádět ve vybraném roce žádné úpravy v agendách Servisní kniha, Pauzy vozidel, Kniha jízd, Čerpání PHM, Výpisy CCS, TuzemskéZahraniční cestovní příkazy.