Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2012

Update POHODA, rel. 10104

K dispozici od: 27. 8. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2012, rel. 10100 (resp. 10101, 10102 a 10103).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10104.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Sklady

 • Pokud účetní jednotka používá velké množství prodejních cen, jsou již všechny ceny u svázaných zásob správně vyplněny.
 • Bylo upraveno zaokrouhlení zadané hodnoty v poli Hmotnost a Objem v agendě Zásoby. 

XML

 • Byl optimalizován XML export skladových zásob a adresáře.
 • Po importu se správně na položky dokladu vloží cena i v případě, že je v XML souboru přímo definovaná.
 • Při XML importu adresy se toleruje mezera v  PSČ.
 • Při importu bezpoložkové prodejky se správně přenesou všechny částky na záložku Úhrady dokladu.

Ostatní

 • Do exportu dat pro Českou poštu byly přidány služby Balík do ruky (DR) a Balík na poštu (NP). Po výběru druhu zásilky NP (Balík na poštu) je do pole Ulice vložen text Na poštu a dále již není možné toto pole upravovat. Export dat provedete pomocí povelu Soubor/Datová komunikace/Export agendy a v zobrazeném dialogovém okně vyberete volbu Česká pošta.
 • Při exportu výkazu PAP se do XML nevkládá žádná (ani nulová) hodnota sloupce v případě, že se ve schématu tento údaje nevyplňuje (pole je označeno symbolem X).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10103 ze dne 18. 7. 2012:

Účetnictví

 • Do souhrnného hlášení nevstupuje stornovaný a stornovací doklad, pokud bylo storno vytvořeno v plné výši.
 • Na tiskové sestavě Karta časového rozlišení se správně počítají kalendářní dny počátku a konce období časového rozlišení při roční periodě.

Sklady

 • Pokud pobočka v režimu pobočkového zpracování dat přidá ke skladové zásobě na záložce Internet alternativní nebo související zboží, přenesou se údaje i na centrálu.
 • V řadě POHODA E1 je možné přiřadit práva pro agendu Kasa na tiskovou sestavu Stav hotovosti a cenin.

Ostatní

 • Při načítání výpisů do agendy Banka prostřednictvím služby Homebanking se vloží kurz dle data platby.
 • Při odesílání HTML sestav e-mailem se z názvu sestavy odstraní specifické znaky, například „/“.
 • Nastavená uživatelská klávesnice pro agendu Kasa a produkt Kasa Offline se spustí i na operačním systému Windows 7 (64 bit).
 • Pokud je při automatické úloze na XML komunikaci nastavena XSLT transformace vstupních dat a vstupní data budou načítána ze složky, proběhne už XML komunikace v pořádku.
 • Na záložku Poznámky se vloží čísla cestovních příkazů, ze kterých byl doklad vytvořen automatickým zaúčtováním příkazů.
 • U příspěvkových organizací byly upraveny sestavy Inventurní soupis majetku (HM, NM) a Účetní zůstatková cena v případě, že je použitý typ Oprávky ČÚS č. 708.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10102 ze dne 21. 6. 2012:

Fakturace

 • Zatržením volby Včetně IBAN u tiskové sestavy Faktura HTML v agendě Vydané faktury se na sestavě zobrazí s číslem účtu i IBAN, SWIFT a název banky.
 • Ve sloupci Poznámka se v agendách, ve kterých je možné u textu změnit například velikost písma, nezobrazují formátovací znaky.
 • Při hromadné penalizaci dokladů v agendě Vydané faktury se již vloží správné hodnoty u vytvořeného penále na záložku Zaúčtování.
 • Pokud je nabídka přenesena do přijaté objednávky, nedojde již při správě databáze ke ztrátě informace o přeneseném množství.

Účetnictví

 • Byl upraven vstup vydaného opravného daňového dokladu do tiskové sestavy Doklady nezařazené v SH.
 • Při vytváření vzájemného zápočtu v daňové evidenci pomocí povelu Záznam/Přenos ->/Vzájemné zápočty -> se již na položkách interního dokladu doplní předkontace.

Sklady

 • Při přenosu výdejky do vydané faktury se vloží i zadaný email.
 • Při vytvoření nové prodejky kopírováním se již nepřenese zadaná forma úhrady z původního dokladu.
 • Na tiskovou sestavu Součet prodejek byl doplněn sloupec Zaokrouhlení.

Majetek

 • Tisková sestava Inventurní soupis majetku (HM, NM) respektuje začátek a konec účetního období.
 • Byly upraveny tiskové sestavy Přehled dlouhodobého majetku podle skupin a Inventurní soupis majetku v případě, že byl soubor majetku vyřazen přes nabídku Záznam/Vyřazení...

Příspěvkové organizace

 • Bylo umožněno automatické načtení dat Pomocného analytického přehledu části I až III. Ostatní části je nutné vyplnit ručně.
 • Pomocný analytický přehled můžete také odeslat elektronicky do CSÚIS pomocí tlačítka Export do XML.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XSD schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 17).

XML

 • Při importu dokladu v cizí měně (příjemka, přijatá faktura a přijatá objednávka) se u skladové položky respektuje zadaná hodnota v XML dokumentu.
 • Pokud není v XML souboru nadefinovaný element <typ:price> nebo <typ:unitPrice>, vloží se do vytvořeného dokladu ke skladovým položkám cena nadefinovaná v agendě Zásoby.
 • Pokud import objednávky obsahuje zásoby, u kterých se evidují evidenční čísla, nedojde ke smazání data expirace u těchto zásob.
 • Import adresáře proběhne i v případě, že nadefinovaný XML soubor neobsahuje číslo zákazníka a neexistuje ani číselná řada pro agendu Adresář.
 • Před importem souboru z příkazového řádku se kontrolují práva na XML import.
 • Byl upraven import dokladu, který má na položkách dokladu uvedeny volitelné parametry.
 • Pokud je při XML komunikaci nastavena XSLT transformace vstupních dat a vstupní data budou načítána ze složky, proběhne už XML komunikace v pořádku.

Ostatní

 • Bylo upraveno načítání výpisu, který obsahoval vrácení platby kartou, u homebankingové služby Raiffeisen Bank ABO.
 • Časový interval pro odezvu SMTP serveru při odeslání e-mailů byl zvětšen na 60 sekund.
 • Při odeslání HTML sestav byla sjednocena tvorba názvu sestavy. 
 • HTML sestavy se již ukládají do složky, která je nastavena v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby v poli Přílohy e-mailu uložit do složky.
 • Před elektronickým podepsáním PDF dokumentu se kontroluje existence certifikátu. Pokud není možné z úložiště načíst certifikát, zobrazí se upozornění s možností výběru jiného certifikátu.
 • Při importu adresáře z jiné databáze programu POHODA se nyní importují také dodací adresy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10101 ze dne 24. 5. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • Pokud bude překročen počet řádků v menu Šablony, vytvoří se další podmenu, jehož názvy se budou skládat z prvních tří písmen a posledních písmen v menu.
 • U tiskové sestavy Doklady dle členění v agendě Přiznání DPH byl upraven výběr hodnot na dialogovém okně Tisk.

Sklady

 • V agendě Prodejky lze do dokladu, který je vytvořený ze šablony, vložit další položky.
 • Při odeslání výdejky, reklamačního nebo servisního záznamu ve formátu PDF e-mailem program POHODA upřednostní e-mail zadaný v dokladu.
 • Do prodejky v agendě Kasa se již správně načtou položky dokladu z odložené prodejky prostřednictvím povelu Záznam/Otevřít odloženou prodejku.
 • Bylo optimalizováno otevírání účetní jednotky v případě, že agenda Členění skladů obsahuje více než 10 000 záznamů.
 • Údaje ve výklopném seznamu pole Odp. osoba v agendách Reklamace, Servis a Zakázky se hodnoty řadí abecedně.

Ostatní

 • Již je možné prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše hromadně změnit text na záložce Poznámky.
 • Na tiskové sestavě Kniha jízd (na šířku) se správně zobrazují údaje ve sloupci Trasa.
 • Prostřednictvím povelu Záznam/Vyřazení… je už možné zrušit vyřazení majetku v agendě Majetek/Drobný majetek.
 • Prostřednictvím programu Report Designer je možné rozšířit tiskovou sestavu Štítky adres o telefon, mobil a e-mail.
 • Pokud je v režimu pobočkového zpracování dat provozován klient na variantě POHODA JAZZ, je již možné i po obnově dat provést import na jednotku Účetní.

 • Pokud jsou v agendách Reklamace a Servis zadány volitelné parametry a účetní jednotka pracuje v režimu Pobočkového zpracování dat, vygeneruje se již první balíček pobočky správně.
 • Ve variantě POHODA JAZZ byla přidána do nabídky Nastavení/Seznamy agenda Členění DPH.

XML

 • Při opakovaném spuštění XML importu ze vstupní složky nedochází k zobrazení chybové hlášky.
 • V řadě POHODA E1 se již nezobrazuje upozornění při XML exportu agendy, do které nemám práva.
 • V řadě POHODA MDB se v parametru <database> uvádí pouze název databázového souboru.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503278 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout