Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Instalace > Zvýhodněná certifikovaná instalace

Zvýhodněná certifikovaná instalace

Pro bezproblémový provoz systémů postavených na technologii klient-server - tedy POHODA SQL, POHODA E1 a PAMICA SQL - doporučujeme instalaci certifikovaným technikem. Důvodem je zajištění funkčního databázového prostředí SQL serveru.

Doplněk Business Intelligence může být instalován pouze certifikovaným technikem. Důvodem certifikované instalace jsou přesně definované postupy při zavádění tohoto produktu.

Za splnění podmínek popsaných na této stránce poskytujeme nejpozději do 3 měsíců od zakoupení licence první certifikovanou instalaci na server za zvýhodněnou cenu. Tato zvýhodněná certifikovaná instalace zahrnuje konkrétní sérii úkonů - odlišně pro systémy POHODA SQL/E1 a PAMICA SQL a pro doplněk Business Intelligence Lite - a provádíme ji formou vzdálené správy.

Pokud nechcete instalaci provádět formou vzdálené správy nebo to z nějakého důvodu není možné a instalace má proběhnout přímo u vás, budeme vám účtovat čas technika strávený na cestě do místa instalace a zpět podle ceníku individuálních služeb.

Podmínky zvýhodněné certifikované instalace

Server určený k instalaci produktů POHODA SQL/E1, PAMICA SQL, resp. Business Intelligence Lite musí splňovat tyto podmínky:

 • splňuje systémové požadavky odpovídající (plánovanému) zatížení a využití aplikace POHODA SQL/E1 nebo PAMICA SQL (podle úrovně zatížení 1-5), resp. doplňku Business Intelligence Lite (v závislosti na úrovni zatížení aplikace POHODA SQL/E1, min. úroveň 2),
 • je na něm nově nainstalovaný nebo přeinstalovaný vhodný operační systém z produkce společnosti Microsoft (pokud už je na serveru funkční instalace jiného SQL produktu STORMWARE Office, není nově instalovaný operační systém nutný),
 • obsahuje aktuální záplaty operačního systému a ovladače hardwaru,
 • jsou na něm nainstalovány nezbytné komponenty ve verzích podle zvoleného operačního systému a hardwaru:
  - pro SQL Server 2005: Windows Installer 3.1, .NET 2.0 (pozn.: pro Business Intelligence Lite nelze použít SQL Server 2005),
  - pro SQL Server 2008: Windows Installer 4.5, .NET 3.5 SP1, PowerShell 1.0,
  - pro SQL Server 2008 R2: .NET 3.5 SP1, PowerShell 1.0,
  - pro SQL Server 2012: .NET 3.5 SP1 – 4, PowerShell 2.0,
  - pro SQL Server 2014: .NET 3.5 SP1 – 4, PowerShell 2.0,
  - pro SQL Server 2016: .NET 3.5 SP1 – 4.6, PowerShell 3.0 a vyšší,
  - pro SQL Server 2017: .NET 3.5 SP1 – 4.6, PowerShell 3.0 a vyšší.
 • je určen pouze pro SQL instance aplikací STORMWARE Office (pro žádné jiné aplikace),
 • může sloužit jako řadiče domény, souborový server nebo terminálový server,
 • není na něm instalován nebo provozován produkt Microsoft Exchange Server
 • bezproblémově komunikuje s Active Directory nebo Workgroup,
 • nevykazuje nestabilní chování (restarty, tuhnutí).
 • pro Business Intelligence Lite je nastaven doménový/NT účet s právem čtení všech databází programu POHODA a rolí administrátora serveru.

V případě přechodu z file-serverových verzí programů (tedy řady POHODA, resp. PAMICA) je nezbytnou podmínkou také provedená údržba databází účetní jednotky, a to v aktuální verzi programu.

Při instalaci na server vzdáleně musí být splněny také tyto podmínky:

 • Vaše internetové připojení je stabilní, s rychlostí minimálně 512 Kb oběma směry.
 • V průběhu instalace je na vaší straně (v místě instalace) přítomna kompetentní osoba, která má fyzický přístup k serveru a může našemu technikovi přidělit plná přístupová práva k serveru - člen skupiny Domain Admins v Active Directory nebo Administrators.
 • Vzdálený přístup je funkční.
 • Na serveru jsou dostupné instalační soubory produktů Microsoft SQL Server (například soubory pro SQL Server 2017 jsou ke stažení zde) a aplikací POHODA SQL/E1, resp. PAMICA SQL.

Rozsah zvýhodněné certifikované instalace - systémy POHODA SQL/E1 a PAMICA SQL

 • kontrola nastavení operačního systému serveru
 • kontrola nastavení pro SQL server
 • instalace Microsoft SQL Serveru
 • nastavení Microsoft SQL Serveru pro aplikaci POHODA SQL/E1, resp. PAMICA SQL
 • instalace aplikace POHODA SQL/E1, resp. PAMICA SQL
 • ověření funkčnosti nainstalované aplikace POHODA SQL/E1, resp. PAMICA SQL
 • převod jedné účetní jednotky s originálními tiskovými sestavami do nainstalované aplikace POHODA SQL/E1, resp. PAMICA SQL bez nutnosti použití externího nástroje

Rozsah zvýhodněné certifikované instalace - doplněk Business Intelligence Lite

 • kontrola nastavení operačního systému serveru
 • kontrola nastavení pro SQL server
 • instalace Microsoft SQL Serveru (SSAS, SSIS, SSMS, BIDS, Database Engine)
 • nastavení Microsoft SQL Serveru pro doplněk Business Intelligence Lite
 • instalace doplňku Business Intelligence Lite
 • ověření funkčnosti nainstalovaného doplňku Business Intelligence Lite, konektivity, datového skladu a OLAP databází
 • nastavení importní úlohy pro aktualizaci dat
 • import až tří databází jedné účetní jednotky (3 období)
 • na základě seznamu definovaného zákazníkem nastavení oprávnění uživatelským účtům pro zobrazení celého obsahu OLAP databáze (přístup bez omezení)
 • zprovoznění vzorového sešitu v aplikaci Excel na jednom klientském počítači, který splňuje systémové požadavky podle doporučení společnosti STORMWARE a na který je v době zvýhodněné certifikované instalace povolen vzdálený přístup pro alespoň jeden z uživatelských účtů uvedených v předchozím bodě

Kdy nelze provést zvýhodněnou instalaci a co do ní nepatří?

Zvýhodněnou instalaci vám nemůžeme poskytnout, pokud nejsou splněny podmínky zvýhodněné instalace a prostředí pro instalaci vyžaduje úpravy nebo potřebujete provést další servisní úkony nad rámec zvýhodněné instalace. Mezi okolnosti vylučující zvýhodněnou instalaci patří například tyto skutečnosti:

 • Požadujete provedení instalace později než 3 měsíce od zakoupení licence.
 • Při instalaci dochází k problémům (chyby apod.), které je třeba řešit speciálními úkony, např. oprava a čištění registrů, odinstalování komponent, které jsou kolizní s Microsoft SQL Serverem, zavirovaný stroj atd.
 • Je nutné provést rekonfiguraci instalovaného operačního systému serveru, např. rozdělení disků apod.
 • Na serveru je nevhodně aplikována bezpečnostní politika (Group Policy), přičemž tato nastavení vyžadují speciální (neobvyklou) konfiguraci a instalaci Microsoft SQL Serveru, např. omezování diskového prostoru apod.
 • Požadujete nastavení a konfiguraci Micosoft SQL Serveru pro Load Balancing.
 • Požadujete instalaci více instancí Microsoft SQL Serveru a jejich samostatné konfigurace.
 • Potřebujete na aplikace POHODA SQL/E1, PAMICA SQL, resp. na doplněk Business Intelligence Lite napojit aplikace třetích stran, příp. provést speciální konfiguraci instance Microsoft SQL Serveru.
 • Požadujete převést databáze více než jedné účetní jednotky, resp. import více než tří databází jedné účetní jednotky (u doplňku Business Intelligence Lite).
 • Požadujete převést neoriginální tiskové sestavy, na které má vliv změna použitého databázového nástroje.
 • Pro převod existující databáze účetní jednotky z aplikace POHODA, resp. PAMICA je nezbytné použití externího nástroje, např. Microsoft Access.
 • Chcete instalovat aplikaci POHODA SQL/E1, resp. PAMICA SQL na klientské počítače.
 • Požadujete zprovoznění doplňku Business Intelligence a nepoužíváte doménový systém přístupových práv.

V takových případech budou provedené servisní práce a čas technika strávený na cestě do místa instalace a zpět účtovány podle ceníku individuálních služeb.


Ceník zvýhodněné certifikované instalace

SlužbaCena
Zvýhodněná certifiková instalace3 580 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2023.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503076 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: