Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro personalistika a mzdy PAMICAotázka

Mohu v průběhu roku změnit svůj dosavadní software za program PAMICA? Je možné navázat mzdové agendy na libovolný systém, který využíváme v současnosti?

odpověď

Ano, přechod z dosavadního softwaru na program PAMICA můžete provést kdykoliv během roku. Přesto je nejkomfortnější mít mzdy za celý rok zpracovávané v jednom mzdovém programu, proto doporučujeme přecházet na program PAMICA raději vždy od začátku kalendářního roku. Jedině tak si zajistíte bezproblémové zpracování mezd a kompletní výstupy z mezd.

Pokud přecházíte na program PAMICA v průběhu roku, ponechte si tiskové sestavy z předchozího ekonomického softwaru. Výpočty a údaje na tiskových sestavách jsou totiž sestaveny nad jiným typem podkladů a vycházejí rozdílně, je potřeba je evidovat odděleně. Např. sestavu Mzdový list tedy vytisknete za počáteční měsíce z ekonomického systému POHODA, za následující měsíce z programu PAMICA. 

Agendu historických mezd využijete pro zadání některých údajů mezd z minulosti, které jsou potřebné pro provádění výpočtů ve mzdách zpracovávaných následně v programu PAMICA. Tímto způsobem můžete navázat mzdovou agendu na systém, který používáte v současnosti, a zajistit tak správné provádění výpočtu průměrných výdělků pro pracovněprávní účely, evidenci vyloučených dob a dalších údajů u jednotlivých zaměstnanců. Tato agenda se automaticky předvyplní v případě, že jste provedli import dat z ekonomického systému POHODA.

Pro zajištění korektních výstupů pro Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) nebo pro výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců na formuláři Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (tzv. Oznámení za rok) je podmínkou, aby byly mzdy za celý kalendářní rok zpracovávány v programu PAMICA.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky