Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2010

Update PAMICA, rel. 9602

K dispozici od: 7. 12. 2010

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Září 2010, rel. 9600, (resp. 9601).

Popis updatu:

Mzdy

 • V aktuálně vystavovaných mzdách lze zadat nepřítomnost, která navazuje na nepřítomnost zadanou v historických mzdách.
 • Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění se zobrazuje na straně 2 v písmenu b) příjem ze zaměstnání malého rozsahu.
 • V případě, že datumu vstupu do zaměstnání předchází datum začátku pracovního poměru, který připadá na den, za který náleží náhrada nebo se mzda nekrátí, vyplní se správně Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění v poli Rozhodné období od. 
 • Pro vytvoření Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění již není překážkou zadání více než 16 znaků v poli Telefon v agendě Nastavení/Přístupová práva. Nadbytečná místa jsou zkrácena zprava.

Ostatní

 • Při exportu souborů dat hromadných plateb pro penzijní fondy se v souboru neuvádějí příspěvky a srážky s nulovou částkou.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA Září 2010, rel. 9601 ze dne 20. 10. 2010:

Personalistika a pracovní poměry

 • Při použití povelu Uzavřít rok z nabídky Mzdy se při výpočtu nároku na dovolenouna následující rok nebere v úvahu zatržení pole Nárok na dovolenou v měsíci nástupu.
 • Statistický výkaz Práce 2-04 správně vkládá počty hodin odpracovaných zaměstnanci v evidenčním počtu do řádku 06.

Mzdy

 • Dojde k řádnému uložení složky mzdy, resp. nepřítomnosti ve vystavené mzdě při použití klávesy Enter, pokud je kurzor umístěn v některém z polí Středisko, Činnost, Zakázka nebo Předkontace.
 • Správně je vypočtena náhrada mzdy v následujícím měsíci, pokud nemoc přechází z minulého měsíce, a zároveň byl první den nemoci úvazek nula.
 • Pokud je z docházkového systému importována uživatelsky vytvořená složka mzdy, na tiskové sestavě Výplatní list se tiskne obsah sloupce Hodnota.
 • Pokud je u zaměstnance v agendě Pracovní poměry na záložce Doplňkové údaje zatržena volba Student, zobrazí se tento údaj na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, kterou naleznete v agendě Podání NEMPRI. 

Ostatní

 • Byla aktualizována zkušební jednotka firmy Novák s.r.o.
 • Seznam firem, který se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši na názvu firmy ve stavovém řádku, se řadí podle abecedy.