Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2018

Update PAMICA, rel. 12001

K dispozici od: 17. 10. 2018

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Říjen 2018, rel. 12000.

Popis updatu:

Personalistika

  • V agendě Personalistika na záložce Životní pojištění se již zobrazí všechny sloupce korektně.

Mzdy

  • Složky srážek S01a a S03 s nulovou celkovou částkou se již nepřenášejí do následujících mezd.
  • Na tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) již správně vstupují údaje o příjemci důchodu a studentovi.