Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2017

Update PAMICA, rel. 11705

K dispozici od: 20. 11. 2017

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Září 2017, rel. 11700, (resp. 11701, resp. 11702, resp. 11703, resp. 11704).

Popis updatu:

Mzdy

 • Placené volno se již zobrazuje správně na tiskové sestavě Výplatní páska i pro rozvrhy pracovní doby 7,5 h a 7,75 h.

Ostatní

 • Nově program PAMICA podporuje export do Excelu ve formátu XLSX. Výstup je možné provést přes povel Otevřít v Excelu, tak jako doposud. Formát souboru Excel pro zmíněný povel je nově přednastaven v agendě Uživatelské nastavení v sekci Ostatní, kde můžete v případě potřeby provést změnu formátu na XLS. Zároveň byl rozšířen export delších textů do MS Excel.
 • V případě, že používáte výchozího klienta Microsoft Outlook pro odesílání PDF souborů e-mailem, můžete v agendě Uživatelské nastavení/E-mailový klient ve stejnojmenném poli přepnout volbu na MS Outlook (COM). Volbu využijete v případě problému s odesíláním PDF souborů, způsobeným výrobcem operačního systému.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11704 ze dne 31. 10. 2017:

Personalistika

 • Od 1. 11. 2017 dochází ke změně v periodě opakování u lékařských prohlídek zaměstnanců zařazených do kategorie 2. Zkrátí se doba opakování z 5 let na 4 roky a po dosažení 50 let z 3 let na 2 roky. Do programu PAMICA jsme přidali novou definici lékařské prohlídky LPPkat22 s periodou opakování 4 roky, resp. 2 roky. Stávající lékařské prohlídky zaměstnanců zařazených do kategorie 2 se nechají doběhnout v původní délce opakování. Navazující lékařskou prohlídku s novou dobou opakování 4 roky, resp. 2 roky následně vložíte ručně na záložce Lékařské prohlídky v agendě Personalistika.
 • Byla aktualizována tisková sestava Doklad o výši čtvrtletního příjmu.
 • Na tiskovou sestavu Přehled zákonných a ostatních srážek již vstupují i srážky zadané v agendě Personalistika, které ještě nebyly sražené ve mzdě zaměstnance.

Mzdy

 • Počet dní, resp. hodin placeného volno se již na tiskové sestavě Výplatní páska zobrazuje ve správné výši.
 • Dny nemoci při turnusovém rozvržení pracovní doby již nevstupují do pole Placené volno na tiskové sestavě Výplatní páska.
 • V základní řadě programu PAMICA je již možné provést Export tabulky při nastavení všech sloupců v agendě Mzdy, resp. Pracovní poměry.

Ostatní

 • Byl aktualizován číselník kódů bank.
 • Při tisku sestavy z agendy Upomínky se vybere správná tisková sestava v dialogovém okně Tisk.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11703 ze dne 6. 10. 2017:

Mzdy

 • Pokud jste mzdy za září vystavili v nové verzi programu PAMICA Září 2017, tak se do vystavených mezd nepřenesly zadržené složky srážek S05 Deponovaná částka zákonné srážky z minulého měsíce.

  Po aktualizaci programu se do nezaúčtovaných mezd za září automaticky doplní zadržené složky srážek z předchozího měsíce. Jestliže jste mzdy za září již zaúčtovali, je nutné toto zaúčtování zrušit a provést editaci mzdy zaměstnanců, kteří deponované složky srážek v předchozím měsíci měli. Po uložení mzdy zaměstnance se deponované složky srážek automaticky doplní.


Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11702 ze dne 4. 10. 2017:

Ostatní

 • V agendě Podání NEMPRI je již možné smazat záznam zaměstnance na záložce Položky.
 • Import docházky přesčasových složek u druhu mzdy časová, resp. měsíční již proběhne v pořádku.

PAMICA SQL

 • Při otevření agendy Pracovní místa, případně při přenosu pracovního místa již nedojde k pádu programu PAMICA.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2017, rel. 11701 ze dne 21. 9. 2017:

Pracovní poměry

 • Přihlášený uživatel již vytvoří Oznámení o nástupu do zaměstnání povelem Podání ONZ z nabídky Záznam v agendě Pracovní poměry.
 • V dialogovém okně Hromadné vložení trvalých složek již nedochází ke smazání hodnot ve sloupci Kč, resp. Poznámka.

Ostatní

 • Načtení databáze aktuální účetní jednotky ze zálohy proběhne již v pořádku.
 • Byl upraven export tiskopisu Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR.