Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Září 2016

Update PAMICA, rel. 11403

K dispozici od: 7. 11. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Září 2016, rel. 11400, (resp. 11401, 11402).

Popis updatu:

Pracovní poměry

 • Tisková sestava Mzdový výměr ve formátu doc/odt ze sekce Dokumenty v agendě Pracovní poměry již obsahuje všechny složky mzdy vybraného pracovního poměru.
 • Mzdy

  • Kontrola zaúčtovaných, resp. nezaúčtovaných mezd, je nově prováděna pouze nad aktuálním rokem zpracovaných mezd v programu PAMICA. Kontrola již není prováděna nad mzdami importovanými z programu POHODA.
  • Zadržené srážky z ukončeného pracovního poměru se již vygenerují do mzdy nového pracovního poměru.

   

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11402 ze dne 25. 10. 2016:

  Účetní jednotky

  • V agendě Účetní jednotky, již je znovu možné přidat, resp. odebrat oblíbené účetní jednotky.
  • Při načtení zálohy účetní jednotky přes povel Soubor/Zálohování/Načíst zálohu a volbu Načíst ručně zvolený záložní soubor se již nezobrazuje chybové hlášení.

  Mzdy

  • V případě, že byla pro srážku na penzijní připojištění, resp. životní pojištění vyplněna neexistující Penzijní společnost, resp. Životní pojišťovna, nebyl při zaúčtování vytvořen ostatní závazek, nyní se již správně vytvoří.
  • Na tiskové sestavě Výplatní páska bylo upraveno vykazování odpracovaných dní při zadání čerpání dovolené přes svátek.
  • Kontrola zaúčtovaných, resp. nezaúčtovaných mezd, je nově prováděna pouze nad aktuálním rokem zpracovaných mezd.

  Ostatní

  • Pro agendu Lékařské prohlídky byla vytvořena nová klávesová zkratka CTRL+Shift+L. Klávesová zkratka CTRL+L byla navrácena pro Závazky z agendy Příkazy k úhradě. Pro funkčnost nové klávesové zkratky je nutné provést obnovu klávesových zkratek.
  • Na ELDP se již správně vyplní vyměřovací základy, a to v případě více pracovních poměrů zaměstnance v rámci jednoho kalendářního roku.

   

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11401 ze dne 6. 10. 2016:

  Ostatní

  • Pro zdravotní pojišťovnu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda byl do agendy Nastavení/Zdravotní pojišťovny doplněn specifický symbol pro platbu zdravotního pojištění.
  • Tiskové sestavy ve formátu doc/odt ze sekce Dokumenty v agendě Pracovní poměry již lze zobrazit v MS Office 2010.
  • Pokud máte v průvodci pro elektronické podání OZN, ELDP, PVPOJ, NEMPRI a NEMPRI pro RP nastavenou volbu Uložit XML do souboru pro ruční podání, již se negeneruje druhý soubor pro obálku.
  • Při sumarizaci ostatních závazků na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, resp. životní pojištění, je při zaúčtování mezd prováděna kontrola, zda byly vytvořeny všechny doklady správně. Zaúčtování mezd nebude provedeno v případě, že nemáte nastaven variabilní symbol v agendě Nastavení/Penzijní společnosti, resp. Životní pojišťovny.