Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Leden 2015

Update PAMICA, rel. 10905

K dispozici od: 15. 6. 2015

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2015, rel. 10900 (resp. 10901, 10902, 10903, 10904).

Popis updatu:

Personalistika a Mzdy

 • V agendě Personalistika bylo rozšířeno pole pro zadání bankovního účtu zaměstnance na 35 znaků a kódu banky na 11 znaků.
 • Ve vystavených mzdách bylo do složek srážek S01 a S02 přidáno pole Sraženo u soudu. Toto pole využijete v případě, kdy potřebujete předčasně ukončit provádění srážky například z důvodu, že zaměstnanec uhradil zbývající částku srážky u soudu. O částku zadanou do pole Sraženo u soudu se poníží celková výše srážky v dalším měsíci. Pokud bude srážka splacena v plné výši, do dalšího měsíce se již žádný zůstatek srážky nepřenese.

Ostatní

 • Bylo upraveno vytváření názvu datového souboru s rozpisem hromadných plateb penzijního připojištění pro Conseq penzijní společnost.
 • Bylo upraveno elektronické podání oznámení kvalifikovaného certifikátu na ČSSZ.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2015, rel. 10904 ze dne 8. 4. 2015:

Mzdy

 • Byl aktualizován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (vzor ČSSZ – 89 621 6 I/2015) včetně elektronického podání. V datové větě pro podání NEMPRI se nově uvádí informace o tom, zda jsou ze mzdy zaměstnance prováděny srážky, nebo zda je zaměstnanec v insolvenci.
 • Bylo upraveno vytváření názvu datového souboru s rozpisem hromadných plateb penzijního připojištění pro Penzijní společnost České pojišťovny.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2015, rel. 10903 ze dne 2. 3. 2015:

Personalistika

 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2015 již nevstupují údaje o dětech, na které zaměstnanec uplatňoval daňové zvýhodnění v předchozích letech.
 • Bylo upraveno načítání hodin ošetřovného na tiskovou sestavu Kontrolní sestava pro Oznámení za rok.

Mzdy

 • V případě zadání nepřítomnosti V07 - Vojenské cvičení se na Evidenční list důchodového pojištění v poli Kód vyplní písmeno V pouze za situace, která odpovídá všeobecným zásadám pro jeho vyplnění.
 • Pokud nebude v agendě Pracovní poměry u dohody o pracovní činnosti zatržena volba Zdravotní pojištění, nebude programem vypočten odvod zdravotního pojištění ani při příjmu převyšujícím částku 2 500 Kč.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2015, rel. 10902 ze dne 9. 2. 2015:

Personalistika

 • Pro uvedení dětí, na které zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, na formuláři Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění je možné v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nastavit typ daňové zvýhodnění na dítě – neuplatňuje.
 • Při výpočtu ročního zúčtování záloh na daň z příjmů byla doplněna kontrola, zda příjmy zaměstnance nepřevyšují roční limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o zdanitelných příjmech se u nerezidentů do řádku 20 načítá i pojistné z mezd, které byly importovány z programu POHODA.
 • V elektronickém podání Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se v části b) souhrn za plátce pojistného celkem nevyplňují měsíce, ve kterých zaměstnavatel nezaměstnával žádné zaměstnance s účastí na důchodovém spoření.

Mzdy

 • V řadě PAMICA SQL bylo opraveno hromadné vkládání složek mezd při provedeném výběru záznamů dle sloupce Zaměstnanec.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2015, rel. 10901 ze dne 26. 1. 2015:

Personalistika

 • Do nabídky tiskových sestav v agendě Personalistika v sekci Daně z příjmů byl doplněn nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (vzor č. 1). Do sestavy se automaticky načtou údaje o vyživovaných dětech, na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění.
 • Byl zapracován nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 23) platný pro rok 2015 a Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 2) platný pro rok 2015.

Mzdy

 • Byl přidán nový vzor sestavy Přehled o výši pojistného pro rok 2015 včetně elektronického podání.
 • Byl zaktualizován tiskopis Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro rok 2015 (vzor č. 3).
 • Byl opraven odvod zdravotního pojištění ve mzdách roku 2015 u zaměstnanců s druhem poměru O – člen družstva.
 • Již se správně zobrazí tiskové sestavy Výplatní pásky a Výplatnice mezd, pokud je ve mzdách provedeno setřídění podle sloupce Funkce.

Ostatní

 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Leden 2015, rel. 10902.