Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Certifikace a ocenění > Audit programu POHODA v roce 2007

Audit programu POHODA v roce 2007

Audit provedla v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními účetními standardy auditorská firma HK Audit, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové. Účelem auditu bylo ověřit, zda produkt splňuje vysoké nároky kladené na ekonomický informační systém určený pro vedení účetnictví, respektive daňové evidence v souladu s českou účetní legislativou.

Vlastní audit byl proveden na verzi POHODA Komplet, Release 8604 včetně doplňků:

  • M25 (mzdy pro velké organizace),
  • SKA (účtování skladů metodou A) a
  • Intrastat (podpora elektronického odesílání výkazů pro Intrastat prostřednictvím webové aplikace INSTAT Online a aplikace IDES).

(Pozn.: V roce 2007 době bylo možné tyto doplňky k programu POHODA dokoupit, nyní je jejich funkčnost plnohodnotnou součástí programu POHODA bez jakéhokoliv příplatku nebo dodatečného objednávání.)

Výrok auditora:

"Podle našeho názoru zpracování vstupních údajů a výstupy informačního systému POHODA jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnou účetní a daňovou legislativou České republiky. Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů pro zpracování účetnictví vytváří informační systém POHODA ve všech významných ohledech předpoklady pro věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace a hospodářského výsledku účetní jednotky. Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů pro vedení daňové evidence vytváří informační systém POHODA ve všech významných ohledech předpoklady pro řádnou evidenci peněžních příjmů, peněžních výdajů, majetku a závazků jednotek, vedoucích daňovou evidenci."

V Hradci Králové dne 19. 10. 2007

Auditorská společnost:
HK Audit, s.r.o.
osvědčení č. 229
Auditor:
Ing. Zdeněk Kuča
osvědčení č. 1634


Systém POHODA úspěšně zvládl i audit v roku 2012.


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 477363 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout