Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 9800

Novinky ve verzi 9800

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2011, release 9800
Vztaženo k verzi: GLX 2010, release 9700
K dispozici od: 15. 6. 2011

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah: 
Výběr pracovníků, resp. vozidelAgenda Kniha jízd
Povel Vyhledat na internetuOstatní

Výběr pracovníků, resp. vozidel

 • Do agendy Příkazy/Pracovníci byla doplněna pole Datum nástupu a Datum odchodu.
 • Prostřednictvím nového pole Datum odchodu můžete provádět výběr všech pracovníků, pracovníků ve stavu či ve vybraném roce. Pomocí volby Ve stavu zobrazíte všechny pracovníky, kteří nemají vyplněno datum odchodu, resp. datum odchodu je pozdější než právě aktuální datum. Volbou Ve vybraném roce zobrazíte navíc i ty pracovníky, kteří mají vyplněno datum odchodu a uvedené datum je shodné s vybraným rokem. Přepínač pro výběr pracovníků naleznete v pravé části stavového řádku.  Přepínač zobrazení záznamů byl zapracován také do agendy Vozidla. Výběr záznamů se zde řídí datem vyřazení vozidla.

nahoru

Povel Vyhledat na internetu

 • Ve variantě Profi byl do nabídky Záznam v agendě Kniha jízd přidán povel Vyhledat na internetu, jehož prostřednictvím můžete na mapě vyhledat výchozí nebo cílovou obec, případně celou trasu. Pokud použijete volbu Jízdní řády, program GLX otevře internetové stránky IDOS, kde můžete vyhledat potřebné autobusové či vlakové spojení. Všechny tyto volby respektují údaje, které jste zadali v programu GLX v poli Odkud, resp. Kam, v internetových aplikacích je tedy nemusíte zadávat znovu.  Povel Vyhledat na internetu byl přidán také do agendy Tuzemské cestovní příkazy. Kromě možnosti vyhledat vlakový či autobusový spoj nabízí volbu Dopravní informace. Pomocí ní program GLX otevře internetovou aplikaci Centrum dopravních informací, kterou spravuje Operační odbor Policejního prezídia ČR.

nahoru

Agenda Kniha jízd

 • Do tiskových sestav byly zapracovány nové sestavy:
  - Sestava Rekapitulace jízd dle vozidel vypočítá za vybrané období počet ujetých kilometrů podle jednotlivých vozidel. Jízdy jednotlivých vozidel jsou rozděleny na jízdy služební a soukromé.
  - Sestava Rekapitulace jízd dle řidiče poskytuje přehled ujetých kilometrů za vybrané období podle jednotlivých pracovníků.

nahoru

Ostatní

 • V agendě Pracovníci byla do tiskové sestavy Přehled cestovních náhrad přidána tabulka Celkem, která zobrazuje součet uvedených sloupců po jednotlivých měnách.
 • V agendě Čerpání PHM byla umožněna práce se šablonami (F8). Zároveň došlo ke změně funkčnosti pole Úprava pole celkem. Je-li nyní při zakládání nového záznamu uvedené pole zatržené, program GLX automaticky vypočte pole Celkem Kč a automaticky zaokrouhlí výpočet nahoru na celé koruny. Dříve bylo nutné pole Celkem Kč vyplnit ručně. Platíte-li PHM platební kartou a potřebujete uvést přesnou platbu na haléře, můžete poté částku v poli Celkem Kč ručně upravit.
 • Je-li u tiskové sestavy Zahraniční příkaz s vyúčtováním zatržena v dialogovém okně Tisk volba Včetně cestovního příkazu, zobrazí se tabulka Cestovní příkaz i v případě, že byla zadána záloha bez uvedení data vyplacení.
 • Exportuje-li se v agendě Servisní kniha sloupec Firma prostřednictvím povelů Otevřít v Excelu a Export tabulky, resp. je zvolen export agendy prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export agendy, nezobrazí se již chybové hlášení.

nahoru