Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 9700

Novinky ve verzi 9700

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2011, release 9700
Vztaženo k verzi: GLX 2010, release 9600
K dispozici od: 17. 1. 2011

 

Tato verze programu GLX reaguje hlavně na legislativní změny v oblasti knihy jízd a cestovních náhrad. V průběhu roku program ještě rozšíříme o další praktické funkce, například o možnost pracovat pouze s nevyřazenými vozidly a řidiči, kteří jsou momentálně ve stavu, nebo o možnost vyhledávat na internetu cesty, obce či jízdní řády. Úprav a rozšíření se dočká i nabídka tiskových sestav.

 • Vyhláškou č. 377/2010 Sb. se mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanovuje se i nová průměrná cena pohonných hmot.

  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:
  - u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč,
  - u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,70 Kč.

  Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  - 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 30,80 Kč u motorové nafty.
 • Byla upravena základní sazba zahraničního stravného pro rok 2011 podle vyhlášky č. 350/2010 Sb.
 • V programu GLX můžete nově ručně upravovat zaplacené hodnoty za nákup pohonných hmot.
  Zatržením volby Úprava pole Celkem v agendě Čerpání PHM můžete editovat pole Celkem, resp. Celkem CM. Tuto možnost využijete v případě, že chcete výsledné celkové hodnoty zobrazit nezaokrouhleně. Pokud tuto volbu nezatrhnete, program částku v poli Celkem, resp. Celkem CM zaokrouhlí matematicky na celé koruny.