Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi

Novinky ve verzi 13600

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2024, release 13600
Vztaženo k verzi: GLX 2023, release 13300
K dispozici od: 8. 1. 2024

GLX 2024 – dopis k nové verziOnline databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

Následující přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn z verze GLX 2024, rel. 13600.

Vyhláška č. 398/2023 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2024:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč.
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
  - 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Vyhláška č. 341/2023 Sb.

 • Vyhláška č. 341/2023 Sb. stanovuje základní sazby zahraničního stravného pro rok 2024.
  - s účinností od 1. ledna 2024 jsme u 22 zemí zaktualizovali sazby zahraničního stravného.

Ostatní

 • V agendě Legislativa jsme aktualizovali sazby DPH platné k 1. 1. 2024:
  - v rámci konsolidačního balíčku došlo ke změně snížené sazby DPH z 15 % na 12 %, druhá snížená sazba ve výši 10 % byla zrušena.
 • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.
 • V agendě Pojišťovny byl aktualizován seznam pojišťoven dle České kanceláře pojistitelů.

nahoru