Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 9400

Novinky ve verzi 9400

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX Leden 2010, release 9400
Vztaženo k verzi: GLX 2010, release 9300
K dispozici od: 13. 1. 2010

 

Tato verze programu GLX reaguje na legislativní změny v oblasti knihy jízd a cestovních náhrad. V průběhu roku program rozšíříme o další praktické funkce, například o možnost zamykání konkrétních záznamů nebo zamykání vybraných záznamů k určitému datu, zadávání čerpání pohonných hmot v cizí měně nebo možnost odeslání vytvořených dookumentů ve formátu PDF e-mailem.

 • Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrnou cenu pohonných hmot stanoví pro rok 2010 vyhláška č. 462/2009 Sb.
 • Sazba základní náhrady za 1  km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
  - osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  - 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  - 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  - 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  - 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
 • Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů
  - 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  - 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  - 27,20 Kč u motorové nafty
 • S návrhem zákona o státním rozpočtu byl přijat zákon č. 362/2009 Sb., který mění některé další zákony. Jedním z nich je i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty. Od 1. ledna 2010 se změní výše sazeb DPH, a to snížená sazba z 9 % na 10 % a základní sazba z 19 % na 20 %.
 • Byla upravena základní sazba zahraničního stravného pro rok 2010 dle vyhlášky č. 459/2009 Sb.

  V souladu s licenční smlouvou byl do programu GLX 2009, rel. 9300 doplněn systém aktivací. Aktivace slouží k ověření legálnosti instalované licence programu a zjednodušeně řečeno má znemožnit instalaci programu na více počítačích, než je v souladu s licenčním ujednáním. Aktivovat je zapotřebí veškeré typy licencí, tedy jak základní licence pro jeden počítač, tak i přídavné síťové a nesíťové licence, a to do 30 dnů od instalace programu. Po prvním otevření programu se automaticky spustí Průvodce aktivací a k aktivaci budete vyzvání při každém spuštění, dokud program GLX úspěšně neaktivujete. Doporučený a zároveň nejrychlejší a nejpohodlnější způsob je online aktivace přes internet.

  Jednou aktivovaný program může vyžadovat novou aktivaci při změně hardware počítače nebo po použití nového instalačního čísla pro nový rok.