Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 9300

Novinky ve verzi GLX 2009

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2009, release 9300
Vztaženo k verzi: GLX 2009, release 9100
K dispozici od: 18. 12. 2009

 

Výběr nejdůležitějších novinek v této verzi:

> Bylo umožněno automatické stahování kursových lístků z internetových stránek ČNB. Každý den při otevření účetní jednotky program automaticky stáhne denní kursy a načte je do agendy Kursové lístky. Stažený seznam se uloží do adresáře DATA, ze kterého se budou kursy automaticky načítat do ostatních účetních jednotek při jejich otevření. V případě, že kurs neexistuje, např. se jedná o den pracovního klidu, vytvoří program pro tyto dny kursové lístky automaticky sám, tj. použije nejbližší předcházející kurs. Automatické stahování kursů aktivujete zatržením volby Automaticky načítat kursy v agendě Nastavení/Globální nastavení sekce Cizí měny.

Kursový lístek pro aktuální den je k dispozici na stránkách ČNB až po 14:30 hodin. Načtené kursy si vždy zkontrolujte, aby byly v souladu s Vaším vnitřním předpisem. Požadovaný čas stažení můžete zadat v poli Doba načtení od. Program každý den dle zadané doby stáhne při otevření účetní jednotky automaticky denní kursy ČNB.

K automatickému importu kursových lístků lze využít také volbu Česká národní banka – online, kterou naleznete v dialogovém okně Průvodce importem kursových lístků zobrazeném z nabídky Záznam/Načíst kursy v agendě Kursový lístek. Denní kursový lístek se tak automaticky naimportuje do agendy Kursový lístek z internetové stránky ČNB.

Nově můžete zadávat místa čerpání v agendě Čerpání PHM a Výpisy CCS pomocí dialogového okna Místo čerpání, které vyvoláte klávesou F5. Při dalším zadání čerpání si stačí pouze příslušné místo vybrat prostřednictvím klávesy F4.
Zadaná místa čerpání slouží také pro rekonstrukci knihy jízd dle čerpání PHM. V agendě Pravidelné jízdy zadáte všechny jízdy, které je možné použít pro rekonstrukci knihy jízd. U každé zadané jízdy můžete v poli Místo vybrat nejčastější místa čerpání PHM.

Chcete-li provést rekonstrukci dle čerpání PHM či dle výpisů CCS, zatrhněte na třetí straně průvodce pro rekonstrukci knihy jízd volbu Zahrnout čerpání PHM, resp. Zahrnout výpisy CCS. Program nejprve vyfiltruje záznamy v agendě Čerpání PHM, resp. Výpisy CCS, které nejsou navázány na knihu jízd, spadají do zadaného období, patří pro vybrané vozidlo a řidiče. Teprve poté zkontroluje místo čerpání dle zvolených jízd v agendě Pravidelné jízdy. Nalezne-li shodný záznam, automaticky se vytvoří jízda, která bude navázána na čerpání PHM. Poté dojde k automatickému vytvoření dalších jízd dle zadaných parametrů.

Nově můžete vytvořit snadno a rychle tuzemský cestovní příkaz pomocí průvodce, který vyvoláte klávesou INSERT nebo povelem Záznam/Editace/Vložit. Na první straně průvodce si nejprve vyberete, zda chcete vytvořit cestovní příkaz ke schválení odpovědnému pracovníkovi, provést vyúčtování k již vytvořenému cestovnímu příkazu nebo vytvořit cestovní příkaz včetně jeho vyúčtování. Na dalších stranách průvodce vyplníte základní údaje o vykonané pracovní cestě, vyplacených zálohách, etapy pracovní cesty, výdaje a zkontrolujete, resp. upravíte náhrady a stravné. Po doplnění data vyúčtování na poslední straně průvodce je celý cestovní příkaz dokončen a můžete jej přímo vytisknout z průvodce zatržením volby Po dokončení průvodce vytisknout sestavu Cestovní příkaz s vyúčtováním.

Volbu Používat Průvodce zavedením tuzemského cestovního příkazu zatrhněte v agendě Uživatelské nastavení/Tuzemské cest. příkazy.

Nově můžete zadávat vlastní formy plateb u čerpání pohonných hmot nebo u zadávání dalších výdajů vzniklých při pracovní cestě. Nové platby můžete přidat prostřednictvím klávesy F5, kdy se po jeho zvolení zobrazí dialogové okno Platba pro zadání požadovaných forem plateb. Pole Platba naleznete v agendě Čerpání PHM, Kniha jízd na záložce Čerpání PHM nebo na záložce Výdaje agendy Tuzemské, resp. Zahraniční cestovní příkazy.

V agendě Vozidla na záložce Technické informace byla rozšířena pole TP, Emise, Dálniční zn., Leas. spol., Číslo smlouvy.

V souladu s licenční smlouvou byl do programu GLX doplněn systém aktivací. Aktivace slouží k ověření legálnosti instalované licence programu a zjednodušeně řečeno má znemožnit instalaci programu na více počítačích, než je v souladu s licenčním ujednáním. Aktivovat je zapotřebí veškeré typy licencí, tedy jak základní licence pro jeden počítač, tak i přídavné síťové a nesíťové licence, a to do 30 dnů od instalace programu. Po prvním otevření programu se automaticky spustí Průvodce aktivací a k aktivaci budete vyzvání při každém spuštění, dokud program GLX úspěšně neaktivujete. Doporučený a zároveň nejrychlejší a nejpohodlnější způsob je online aktivace přes internet. 

Jednou aktivovaný program může vyžadovat novou aktivaci při změně hardware počítače nebo po použití nového instalačního čísla pro nový rok.