Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 9100

Novinky ve verzi GLX 2009

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2009, release 9100
Vztaženo k verzi: GLX 2008, release 8800
K dispozici od: 14. 1. 2009

 

Tato verze programu GLX reaguje na legislativní změny v oblasti knihy jízd a cestovních náhrad. V průběhu roku program rozšíříme o další praktické funkce, například automatické generování jízd ze zadaných údajů o čerpání pohonných hmot či možnost automatického stahování kurzového lístku.

> Možnost nastavit účetní období až do roku 2015.

Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrnou cenu pohonných hmot stanoví pro rok 2009 vyhláška č. 451/2008 Sb.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
    - jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
    - osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
    - 60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
    - 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
    - 144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
    - 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
    - 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
    - 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
    - 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů
    - 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
    - 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
    - 28,50 Kč u motorové nafty