Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi GLX 2023, rel. 13300

GLX, rel. 13302

K dispozici od: 28. 6. 2023

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tato verze je určena k verzi programu GLX 2023, rel. 13300, resp. 13301

Popis:

Vyhláška č. 191/2023 Sb.

  • Od 1. 7. 2023 nabývá účinnosti vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou dochází k výraznému snížení náhrady za PHM u nafty.

    V § 4 písm. c) vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb., se částka „44,10 Kč“ nahrazuje částkou „34,40 Kč“.

Ostatní

  • Na tiskové sestavě Průměrná spotřeba se nyní vytiskne celá hodnota ve sloupci Km.
  • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.

GLX, rel. 13301

K dispozici od: 4. 4. 2023

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tato verze je určena k verzi programu GLX 2023, rel. 13300

Popis:

Vyhláška č. 85/2023 Sb.

  • Vzhledem k výraznému nárůstu ceny elektřiny se mimořádně zvyšují cestovní náhrady v případě využití elektromobilů. Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo vyhlášku, kde se v § 4 písm. d) vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, částka „6,00 Kč“ nahrazuje částkou „8,20 Kč“. Ostatní ceny zůstávají beze změn.

Ostatní

  • Byl aktualizován číselník bankovních ústavů v agendě Kódy bank.